REKLAMA
CHCESZ ZACZĄĆ INWESTOWAĆ?

XTPL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu XTPL S.A., które odbyło się 30 czerwca 2022 roku

2022-06-30 16:39
publikacja
2022-06-30 16:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-30
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu XTPL S.A., które odbyło się 30 czerwca 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta („ZWZA”), które odbyło się 30 czerwca 2022 roku, posiadali co najmniej 5% głosów:

1. Filip Granek
Liczba głosów na ZWZA: 316 998
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA: 31,73%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 15,62%

2. Sebastian Młodziński
Liczba głosów na ZWZA: 230 000
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA: 23,02%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 11,33%

3. ACATIS Investment KVG mbH
Liczba głosów na ZWZA: 195 663
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA: 19,59%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 9,64%

4. Pankiewicz Venture spółka komandytowa
Liczba głosów na ZWZA: 185 028
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA: 18,52%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 9,12%

5. LEONARTO FUNDS SCSP
Liczba głosów na ZWZA: 69 000
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA: 6,91%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 3,40%

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Topic: List of stockholders having at least 5% of votes on the Annual
General Meeting of XTPL S.A. held on 30 June 2022


Legal basis: Article 70 point 3 of the Act on Public OfferContents
of the Report: The Management Board of XTPL S.A. with its registered
office in Wrocław (the “Issuer”) informs that on the Annual General
Meeting of the Company (hereinafter: "AGM") held on 30 June 2022 at
least 5% of the total number of votes on this meeting was owned by the
following stockholders:

1. Filip Granek


Number of votes on AGM: 316 998


Percentage share of number of votes on AGM: 31.73%


Percentage share of the total number of votes: 15.62%

2. Sebastian Młodziński


Number of votes on AGM: 230 00


Percentage share of number of votes on AGM: 23.02%


Percentage share of the total number of votes: 11.33%

3. ACATIS Investment KVG mbH


Number of votes on AGM: 195 663


Percentage share of number of votes on AGM: 19.59%


Percentage share of the total number of votes: 9.64%

4. Pankiewicz Venture spółka komandytowa


Number of votes on AGM: 185 028


Percentage share of number of votes on AGM: 18.52%


Percentage share of the total number of votes: 9.12%

5. LEONARTO FUNDS SCSP


Number of votes on AGM: 69 000


Percentage share of number of votes on AGM: 6.91%


Percentage share of the total number of votes: 3.40%


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-30 Jacek Olszański Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki