REKLAMA

WOJAS S.A.: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 KSH

2020-08-29 16:46
publikacja
2020-08-29 16:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_-_informacje_udzielone_akcjonariuszowi_poza_walnym_zgromadzeniem.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-29
Skrócona nazwa emitenta
WOJAS S.A.
Temat
Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 KSH
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki WOJAS S.A. przedstawia odpowiedzi na pytania zadane przez pełnomocnika akcjonariusza Qilin Holding Sp. z o.o. z/s w Warszawie do Prezesa Zarządu WOJAS S.A. na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy WOJAS S.A. w dniu 14.08.2020 r.


Załącznik: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 KSH w związku z § 19 ust 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik - informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.pdfZałącznik - informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.pdf Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-29 Wiesław Wojas Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki