REKLAMA

WIELTON S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 24 czerwca 2021 r. i projekty uchwał.

2021-05-27 10:21
publikacja
2021-05-27 10:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
OGLOSZENIE_w_sprawie_zwolania_ZWZ_Wielton_S_A_na_dn_24.06.2021r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZ_WSA_w_dn._24.06.2021r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Wniosek_Zarządu_do_RN_Wielton_w_sprawie_pokrycia_straty_po_przejeciu_WI_-_26.05.2021_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_RN_WS.A._w_spr._oceny_wniosku_Zarzadu_dot._pokrycia_straty_Spolki_na_skutek_przejecia_Wielton_Investment.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-27
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 24 czerwca 2021 r. i projekty uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wielton S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 24 czerwca 2021 roku, na godzinę 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Rymarkiewicz 6 w Wieluniu („ZWZ”).

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał ZWZ i pozostałymi dokumentami będącymi przedmiotem obrad ZWZ.

Jednocześnie Spółka informuje, iż sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w puntach 6-9 oraz 17 planowanego porządku obrad ZWZ, a także wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku i jego ocena przez Radę Nadzorczą, o których mowa w punkcie 13 planowanego porządku obrad ZWZ, zostaną przekazane w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich przyjęciu przez wymienione organy Spółki, natomiast opinia biegłego rewidenta dotycząca sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w punkcie 17 planowanego porządku obrad ZWZ, zostanie przekazana niezwłocznie po jej uzyskaniu.
Załączniki
Plik Opis
OGŁOSZENIE w sprawie zwołania ZWZ Wielton S A na dn 24.06.2021r..pdfOGŁOSZENIE w sprawie zwołania ZWZ Wielton S A na dn 24.06.2021r..pdf OGŁOSZENIE w sprawie zwołania ZWZ Wielton S A na dn 24.06.2021r.
Projekty uchwał na ZWZ WSA w dn. 24.06.2021r..pdfProjekty uchwał na ZWZ WSA w dn. 24.06.2021r..pdf Projekty uchwał na ZWZ WSA w dn. 24.06.2021r.
Wniosek Zarządu do RN Wielton w sprawie pokrycia straty po przejęciu WI - 26.05.2021 r..pdfWniosek Zarządu do RN Wielton w sprawie pokrycia straty po przejęciu WI - 26.05.2021 r..pdf Wniosek Zarządu do RN Wielton w sprawie pokrycia straty po przejęciu WI - 26.05.2021 r.
Uchwała RN WS.A. w spr. oceny wniosku Zarządu dot. pokrycia straty Spółki na skutek przejęcia Wielton Investment.pdfUchwała RN WS.A. w spr. oceny wniosku Zarządu dot. pokrycia straty Spółki na skutek przejęcia Wielton Investment.pdf Uchwała RN WS.A. w spr. oceny wniosku Zarządu dot. pokrycia straty Spółki na skutek przejęcia Wielton Investment

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-27 Piotr Maciej Kamiński Wiceprezes Zarządu Piotr Maciej Kamiński
2021-05-27 Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki