REKLAMA

WIELTON S.A.: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej w zakresie finansowania Grupy Wielton

2021-01-29 19:27
publikacja
2021-01-29 19:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-29
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej w zakresie finansowania Grupy Wielton
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. dotyczącego aneksu do umowy kredytowej w zakresie finansowania Grupy Wielton zawartej w grudniu 2018 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego („Umowa" oraz „Kredytodawcy"), Zarząd Wielton S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29 stycznia 2021 r. podpisał z Kredytodawcami aneks do Umowy na mocy którego anulowano dotychczasowy, bezwarunkowy obowiązek dokapitalizowania Spółki w postaci podwyższenia kapitału, wyemitowania obligacji zamiennych na akcje lub zaciągnięcia długu podporządkowanego względem wierzytelności stron finansowania.
W to miejsce, podpisany aneks wprowadza warunkowy obowiązek dokapitalizowania Emitenta w postaci podwyższenia kapitału, wyemitowania obligacji zamiennych na akcje lub zaciągnięcia długu podporządkowanego względem wierzytelności stron finansowania, jedynie w przypadku przekroczenia poziomu wskaźnika Dług Netto/EBITDA, liczonego na dzień 30 czerwca 2021 r., powyżej wartości 4,5. W przypadku wystąpienia takiego przekroczenia, Spółka zobowiązana będzie pozyskać do dnia 15 grudnia 2021 r. wsparcie finansowe w kwocie, która pozwoliłaby na osiągnięcie wartości ww. wskaźnika na poziomie nie wyższym niż 4,25.
O zamiarze zmiany warunków ewentualnego dokapitalizowania Spółka informowała w ww. raporcie nr 2/2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-29 Piotr Maciej Kamiński Wiceprezes Zarządu Piotr Maciej Kamiński
2021-01-29 Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki