REKLAMA

VR Factory Games S.A.: Podpisanie z Intermarum SA umowy na wykonanie portingu i wydanie gry Workshop Simulator na urządzenia VR

2022-08-19 09:35
publikacja
2022-08-19 09:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
VR Factory Games S.A.
Temat
Podpisanie z Intermarum SA umowy na wykonanie portingu i wydanie gry Workshop Simulator na urządzenia VR
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd VR Factory Games SA z siedzibą w Warszawie (dalej: VR Factory) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Intermarum SA z siedzibą w Opolu (dalej: Intermarum) umowę, na mocy której VR Factory otrzymał od Intermarum wyłączne upoważnienie do korzystania z gry Workshop Simulator (dalej: Gra), w tym do korzystania z kodów i plików źródłowych, w celu wykonania portingu Gry na urządzenia wirtualnej rzeczywistości (dalej: Porting VR) oraz wydania Gry na platformach softwareowo-sprzętowych prowadzących dystrybucję gier w wersji VR. Strony ustaliły, że w pierwszej kolejności nastąpi Porting VR Gry na urządzenia Oculus, co ma nastąpić do końca 2023 r.
Niniejsze upoważnienie zostało udzielone na okres 20 lat od dnia zawarcia umowy. Upoważnienie jest nieograniczone co do terytorium oraz nieograniczone co do typu urządzeń wirtualnej rzeczywistości, których dotyczyć ma Porting VR. VR Factory w zamian za udzielone upoważnienie, zobowiązany będzie to zapłaty na rzecz Intermarum wynagrodzenia w postaci tantiem liczonych od dochodu ze sprzedaży wersji VR Gry, które ustalone zostało na zasadach rynkowych.
Ponadto, VR Factory jest uprawniony do autorskich praw majątkowych do Gry w wersji VR powstałej w wyniku przeprowadzonego Porting VR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-19 Sławomir Matul Prezes Zarząd
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki