REKLAMA
PIT 2023

VOXEL S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 12/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku dotyczącego treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

2023-07-05 16:29
publikacja
2023-07-05 16:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_12_2023_K_-_tresc_podjetych_uchwal_na_WZA_2023_zalacznik_PDF.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2023 K
Data sporządzenia: 2023-07-05
Skrócona nazwa emitenta
VOXEL S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 12/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku dotyczącego treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje, że w wyniku zidentyfikowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2023 roku dokonano sprostowania protokołu w ten sposób, że w treści uchwały numer 6, w § 1 ust. 5 tej uchwały, w miejsce: „5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zwiększenie się stanu środków pieniężnych”, wpisano „5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych”.
Treść podjętych uchwał uwzględniająca ww. sprostowanie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
RB 12 2023 K - treść podjętych uchwał na WZA 2023 załącznik PDF.pdfRB 12 2023 K - treść podjętych uchwał na WZA 2023 załącznik PDF.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-05 Jarosław Furdal Prezes Zarządu Jarosław Furdal
2023-07-05 Grzegorz Rutkowski Wiceprezes Zarządu Grzegorz Rutkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki