REKLAMA

VIVID GAMES S.A.: Informacja o szacunkowych skonsolidowanych wynikach finansowych za maj 2021 r.

2021-06-10 17:32
publikacja
2021-06-10 17:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-10
Skrócona nazwa emitenta
VIVID GAMES S.A.
Temat
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych wynikach finansowych za maj 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 10 czerwca 2021 Emitent dokonał szacunkowego ustalenia wstępnych wyników finansowych Spółki za maj 2021 roku.
Przychody ze sprzedaży za maj 2021 roku spodziewane są na poziomie 1,61 mln PLN. Narastająco przychody za okres styczeń - maj 2021 roku to 8,24 mln PLN.
Wynik netto za maj 2021 roku spodziewany jest na poziomie -0,45 mln PLN. Narastająco wynik netto za okres styczeń - maj 2021 to -1,39 mln PLN.
Zarząd informuje, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o wyniku oraz przychodach ze sprzedaży uwzględniająca dane za wskazany okres zostanie zamieszczona w raportach za I kwartał 2021 oraz za I półrocze 2021, które zostaną opublikowane zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 2/2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The
Management Board of Vivid Games S.A. (hereinafter: the "Company",
"Issuer"), informs that on June 10th 2021, the Issuer made an estimated
determination of the Company's preliminary financial results for May
2021.


Sales
revenues for May 2021 are expected at the level of PLN 1,61
million.
Cumulatively, revenues for the period January - May 2021 are PLN 8,24
million.


The
net result for May 2021 is expected at the level of PLN
-0,45
million.
Cumulatively, the net result for the period January - May 2021 is PLN
-1,39 million.


The
Management Board informs that this report contains preliminary data,
which may differ from the final data. The final information on the
result and sales revenues will be included in reports for Q1 and H1
2021, which will be published by the schedule released by the Issuer in
the current report No. 2/2021.


Disclaimer:
This English translation has been prepared solely for the convenience of
English-speaking readers. Despite all the efforts devoted to this
translation, certain discrepancies, omissions or approximations may
exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. Vivid Games S.A., its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-10 Jarosław Wojczakowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki