REKLAMA
WEBINAR

VEE S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza Vee S.A. - zmiana udziału w akcjonariacie Spółki.

2023-06-01 16:00
publikacja
2023-06-01 16:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_od_akcjonariusza_Vee_S.A._-_zmiana_udzialu_w_akcjonariacie_Spolki.PDF  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-01
Skrócona nazwa emitenta
VEE S.A.
Temat
Zawiadomienie od akcjonariusza Vee S.A. - zmiana udziału w akcjonariacie Spółki.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie dalej “Spółka”, zawiadamia, iż w dniu 31 maja 2023 r. uzyskał informację od akcjonariusza Vee Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w trybie art. 69a ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 ze zm., zgodnie z którym akcjonariusz: Vee Ventures sp. z o.o zmniejszył swój udział poniżej 50% ogólnej liczby głosów, zmienił dotychczas posiadany udział ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, oraz zmienił dotychczas posiadany udział ponad 33% ogólnej liczby głosów w Vee o więcej niż 1% ogólnej liczby głosów.

Po dokonaniu przedmiotowych transakcji Vee Ventures sp. z o.o. posiada bezpośrednio 798.001 (siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy jeden) sztuk akcji Spółki, co stanowi wysokość 48,00% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 798.001 (siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 48,00% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie od akcjonariusza Vee S.A. - zmiana udziału w akcjonariacie Spółki.PDFZawiadomienie od akcjonariusza Vee S.A. - zmiana udziału w akcjonariacie Spółki.PDF Zmiana udziału w akcjonariacie Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-01 Dawid Wójcicki Prezes Zarządu Dawid Wójcicki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki