REKLAMA

VEE S.A.: Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, wrzesień 2022

2022-10-04 16:25
publikacja
2022-10-04 16:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-04
Skrócona nazwa emitenta
VEE S.A.
Temat
Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, wrzesień 2022
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Vee SA („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży Spółki, we wrześniu 2022 r. wskaźnik MPC (Minutes of Processed Conversations), mierzący miesięczną liczbę minut rozmów realizowanych przez Vee na rzecz klientów biznesowych, wyniósł 378,2 tys. minut. Trzeci kwartał 2022 r. przyniósł 20 proc. wzrost, w stosunku do MPC z pierwszego kwartału 2022 r., który był rekordowym wynikiem w historii Vee. Tym samym trzeci kwartał 2022 r. wygenerował MPC o 65 proc. wyższe niż analogiczny kwartał 2021 r. oraz o 89 proc. wyższe od analogicznego kwartału 2020 r. Spółka zaznacza przy tym, że wrześniowy wskaźnik MPC został zrealizowany m.in. dzięki wzrostowi wolumenów procesowanych minut z trwających projektów dla m.in. firm z branż: ubezpieczeniowej, bankowej i finansowej.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych, a zainteresowanie technologią i usługami Spółki wynika z ich poziomu efektywności, konkurującego z jakością pracy tradycyjnych działów obsługi klienta. Jednocześnie Zarząd podkreśla, że na sumę MPC składają się rozmowy Vee realizowane zarówno w trybie produkcyjnym, jak i komercyjnym trybie POC (proof of concept), co może wpływać na wysokość rozliczanej stawki za minutę rozmowy z Vee. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki spodziewa się, że wzrost wolumenu MPC przełoży się na proporcjonalny wzrost przychodów z tego segmentu działalności Spółki, z zastrzeżeniem odchylenia wzrostu przychodów o 15 proc. (w górę lub w dół) od raportowanego wskaźnika MPC. W 2021 r. sprzedaż minut (wyrażona wskaźnikiem MPC) odpowiadała za średnio 85 proc. całkowitych miesięcznych przychodów Spółki. Ponadto, Spółka do swoich całkowitych przychodów zalicza także opłaty za setup, czyli licencje i prace wdrożeniowe – rozliczane odpowiednio w cyklach realizowanych projektów, w formule fixed price lub success fee. Spółka nie podaje (z wyłączeniem danych zawartych w raportach okresowych) wysokości przychodów z innych segmentów działalności, z uwagi na ich dużą zmienność w czasie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-04 Dawid Wójcicki Prezes Zarządu Dawid Wójcicki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki