REKLAMA

Urodzenie dziecka będzie można zgłosić przez internet

2018-01-23 15:25
publikacja
2018-01-23 15:25

Możliwość zgłoszenia urodzenia dziecka za pośrednictwem internetu zakłada projekt noweli ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, który we wtorek przyjęła Rada Ministrów.

/ YAY Foto

Nowelę przygotowało ministerstwo cyfryzacji.

Możliwość zgłoszenia urodzenia dziecka online - jak wyjaśniło w komunikacie po posiedzeniu rządu Centrum Informacje Rządu (CIR) - ma zdjąć z rodziców uciążliwy obowiązek osobistego stawiania się w urzędzie stanu cywilnego w celu zgłoszenia jego narodzin.

Zgłoszenie będzie musiało zawierać oświadczenie o wyborze imienia dla dziecka. Po zarejestrowaniu urodzenia przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do osoby zgłaszającej urodzenie zostanie odesłany - w formie elektronicznej lub papierowej - odpis aktu urodzenia dziecka oraz powiadomienie o nadanym numerze PESEL i zaświadczenie o zameldowaniu. W projekcie zapisano, że rozwiązanie to wejdzie w życie 1 czerwca 2018 r.

Jak wskazano w ocenie skutków regulacji, nowela ma także zlikwidować problem braku w obecnie funkcjonujących przepisach i rejestrach publicznych mechanizmów jednoznacznych relacji pomiędzy obywatelem a jego rodzicami.

W aktach stanu cywilnego gromadzone są imiona i nazwiska oraz nazwiska rodowe rodziców, co nie zawsze daje podstawę do jednoznacznego ustalenia tożsamości rodzica. "Powoduje to znaczne ograniczenia przy uszczelnianiu procedur związanych z realizacją programów pomocowych Państwa oraz wywiązywania z obowiązków nałożonych na służby statystyki publicznej" - wskazano.

Projekt noweli zakłada dodanie numerów PESEL rodziców, o ile zostały im nadane, w akcie urodzenia dziecka. Dzięki temu - jak podkreślono - zostaną wprowadzone jednoznaczne relacje pomiędzy dzieckiem a jego rodzicami wpisanymi w akcie urodzenia. Według autorów projektu, umożliwi to łatwiejsze i szybsze wnioskowanie obywatelom korzystającym z programów pomocowych. Według projektu, rozwiązanie to ma obowiązywać od 1 grudnia 2018 r.

Ponadto zaproponowano, aby wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy było możliwe także w formie dokumentu elektronicznego - to rozwiązanie miałoby wejść w życie 1 czerwca 2018 r.

Projekt zakłada także przepisy, na podstawie których podmioty mające dostęp do rejestru PESEL będą mogły bezpośrednio informować - w formie pisemnej lub elektronicznej - organy odpowiedzialne za rejestrację danych w tym rejestrze o ich niezgodności ze stanem faktycznym. Chodzi o organy mające prawo do usunięcia błędnych danych.

"Obecnie podmioty korzystające z dostępu do rejestru PESEL, np. Narodowy Fundusz Zdrowia lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdzone niezgodności zgłaszają ministrowi odpowiedzialnemu za cyfryzację (prowadzącemu rejestr PESEL). Po zmianach taką informację będą przekazywać bezpośrednio organowi odpowiedzialnemu za wprowadzanie danych. Przyspieszy to aktualizację danych w rejestrze PESEL. Rozwiązanie to ma wejść w życie 1 maja 2019 r." - podał CIR w komunikacie.

autor: Krzysztof Markowski

krm/ karo/

Źródło:PAP
Tematy
Sprawdź o ile mniej możesz płacić!

Sprawdź o ile mniej możesz płacić!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Cyfryzacja

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki