REKLAMA

Udział inwestorów zagranicznych w obrotach na GPW w '15 wzrósł do 52 proc.

2016-02-25 14:09
publikacja
2016-02-25 14:09

Udział inwestorów zagranicznych w obrotach na warszawskiej giełdzie w 2015 r. wyniósł 52 proc., co oznacza wzrost rok do roku o 3 pkt proc. Krajowi inwestorzy instytucjonalni mieli 36 proc. udziału (spadek o 2 pkt proc.), a inwestorzy indywidualni 12 proc. (spadek o 1 pkt proc.) - poinformowała GPW.

W drugim półroczu 2015 roku wśród krajowych instytucji dominowały TFI (udział na poziomie 35 proc.), na drugim miejscu uplasowały się podmioty świadczące usługi animatorów (33 proc.), na trzecim zaś otwarte fundusze emerytalne (15 proc.).

Na rynku NewConnect główną rolę w dalszym ciągu odgrywają inwestorzy indywidualni, którzy wygenerowali 75 proc. obrotów (+5 pkt proc. rdr). Udział inwestorów instytucjonalnych w obrotach na NC kształtował się na poziomie 19 proc. (-4 pkt proc. rdr), a inwestorów zagranicznych wyniósł 6 proc. (-1 pkt proc. rdr).

W minionym roku na NewConnect wśród instytucji dominowały firmy, które w drugiej połowie roku odpowiadały za 56 proc. obrotów akcjami. Rok wcześniej większość obrotów przypadała na TFI. Inwestycje na NewConnect po raz kolejny ograniczyły OFE, które w II połowie 2015 r. odpowiadały za 1 proc. obrotów wszystkich instytucji (w I poł. 2015 roku wynosiły one 2 proc.).

Na rynku derywatów w 2015 r. wiodącą rolę odgrywali niezmiennie krajowi inwestorzy indywidualni. Ich udział w obrotach kontraktami terminowymi kształtował się na poziomie 47 proc. (1-proc. wzrost wobec 2014 r.). Również na rynku opcji udział wyniósł 47 proc. W 2015 roku udział instytucji krajowych oraz inwestorów zagranicznych w obrotach kontraktami kształtował się odpowiednio na poziomach: 38 i 15 proc. Na rynku opcji inwestorzy zagraniczni wygenerowali obroty opcjami na poziomie 12 proc., a udział instytucji krajowych wyniósł 41 proc. Udziały w obrotach kontraktami dotyczą całkowitego obrotu wszystkimi rodzajami kontraktów, tzn. kontraktów na indeksy, waluty, akcje, WIBOR i obligacje.

Giełda przeprowadziła badanie udziału różnych grup inwestorów (inwestorzy zagraniczni, krajowi instytucjonalni oraz krajowi indywidualni) w obrotach instrumentami finansowymi na parkiecie w drugim półroczu 2015 r. Zgodnie z przyjętą metodologią udziały poszczególnych grup inwestorów bazują na wynikach ankiety, na którą odpowiadają krajowe biura maklerskie, a także na danych o obrotach zdalnych członków giełdy. Działalność animatorów oraz zarządzanie portfelem klientów zostało potraktowane jako działalność krajowych inwestorów instytucjonalnych. W badaniach uwzględniono obroty sesyjne realizowane na GPW. Dane roczne obliczono na podstawie danych półrocznych. (PAP)

pr/ jtt/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki