Ubezpieczenie w KRUS i w ZUS: Kiedy składki płaci się podwójnie?

Zdarza się, że rolnik - oprócz pracy na roli - podejmuje dodatkowo zatrudnienie jako pracownik lub zawiera umowę zlecenia. Bardziej przedsiębiorczy zakładają również własne firmy. Pracownicy, zleceniobiorcy czy osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają ubezpieczeniom w ZUS i tam też opłacają z tego tytułu składki. Od kiedy zatem taki rolnik zaprzestaje opłacania składek w KRUS, a rozpoczyna opłacanie składek w ZUS?


Ubezpieczenie w ZUS

Okres podlegania ubezpieczeniom społecznym w ZUS dla różnych grup ubezpieczonych reguluje art. 13 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z jego dyspozycją, obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlegają:

 • pracownicy - od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku,
   
 • zleceniobiorcy - od dnia oznaczonego w umowie zlecenia jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy,
   
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą - od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania jej wykonywania.

W tych samych też terminach powstaje i wygasa obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego dla tych osób.

Z dniem powstania obowiązku ubezpieczeń powstaje również obowiązek opłacania składek z danego tytułu.


Ubezpieczenie w KRUS

Ubezpieczenie społeczne rolników powstaje od dnia, w którym zaistniały ku temu warunki. Ustaje natomiast - z końcem kwartału, w którym warunki te ustały. Oznacza to, że pomimo zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej uzasadniającej podleganie ubezpieczeniu w KRUS np. w trakcie miesiąca lub kwartału (m.in. z powodu podjęcia zatrudnienia lub innej działalności rodzącej obowiązek podlegania ubezpieczeniu społecznemu), rolnik pozostaje w ubezpieczeniu rolniczym aż do końca danego kwartału.

Jeżeli zaś chodzi o składki na rolnicze ubezpieczenie, to opłaca się je co kwartał. Obowiązek ich opłacania powstaje z pierwszym dniem kwartału, w którym powstało ubezpieczenie. Natomiast ustaje z ostatnim dniem kwartału, w którym ustało rolnicze ubezpieczenie. Takie uregulowanie wynika z art. 4 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.


Rolnik na etacie i na zleceniu

W przypadku gdy rolnik podlega innemu ubezpieczeniu (np. jako pracownik lub zleceniobiorca), wówczas nie stosuje się wobec niego przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (art. 16 ust. 3 tej ustawy). Również przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie wyłączają osoby podlegającej rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu z ubezpieczeń społecznych w ZUS z tytułu zawartej umowy o pracę czy umowy zlecenia.

Mówiąc prościej - powstanie obowiązku ubezpieczenia w ZUS jako pracownik lub jako zleceniobiorca powoduje, że osoba taka przestaje być objęta ubezpieczeniem w KRUS. Ale co ze składką na rolnicze ubezpieczenie?

Analizując powyższe wyjaśnienia należy stwierdzić, że rolnik, który w trakcie kwartału podlega innemu ubezpieczeniu (np. z umowy o pracę), zobowiązany jest do opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników w KRUS za cały ten kwartał w pełnej wysokości. Podobnie jest w sytuacji, gdy rolnik w trakcie kwartału przestaje podlegać innemu ubezpieczeniu. Wówczas składkę na rolnicze ubezpieczenie społeczne również musi opłacić za cały kwartał.


Przykład 1

Pan Mirosław jest rolnikiem i podlega ubezpieczeniu społecznemu w KRUS od 1 sierpnia 2004 r. Od 1 grudnia 2006 r. zawarł on umowę o pracę. Od tego też dnia podlega zatem ubezpieczeniom w ZUS jako pracownik. W tym przypadku ubezpieczenie rolnicze ustanie dla pana Mirosława z dniem 31 grudnia 2006 r. Pomimo jednak tego, że od początku grudnia br. są już opłacane składki pracownicze, składkę w KRUS za IV kwartał br. pan Mirosław ma obowiązek zapłacić w pełnej wysokości.


Przykład 2

Pan Witold opłaca składki na rolnicze ubezpieczenie społeczne w KRUS. W okresie od 25 września do 8 grudnia 2006 r. wykonywał pracę na podstawie zawartej umowy zlecenia. W okresie tym podlegał więc ubezpieczeniom społecznym w ZUS jako zleceniobiorca. Zatem rolnicze ubezpieczenie społeczne ustało z ostatnim dniem III kwartału br., czyli z dniem 30 września 2006 r.

Z uwagi na to, że umowa zlecenia wygasła z dniem 8 grudnia 2006 r. (a tym samym ubezpieczenia w ZUS z tego tytułu), od następnego dnia, tj. od 9 grudnia br. Pan Witold powinien podlegać ubezpieczeniu społecznemu w KRUS. Niemniej jednak składkę na rolnicze ubezpieczenie zarówno za III kwartał (tj. za lipiec, sierpień i wrzesień), jak i za IV (tj. za październik, listopad i grudzień) powinien zapłacić w pełnej wysokości.


Można by powiedzieć, że taki kwartalny i zarazem niepodzielny sposób opłacania składek jest niesprawiedliwy i krzywdzący dla niektórych osób posiadających w pewnym okresie "podwójne" ubezpieczenie. Jednak w przypadku podlegania przez rolnika innemu ubezpieczeniu obowiązujące prawo nie przewiduje proporcjonalnego wymiaru rolniczej składki ubezpieczeniowej. Co więcej, kwartalny system rozliczania rolniczej składki na ubezpieczenie społeczne oraz jej niepodzielność nie narusza norm konstytucyjnych, co wyraźnie podkreślił Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 7 czerwca 2004 r., sygn. akt P 4/03.


Rolnik z firmą

W przypadku gdy w trakcie kwartału rolnik rozpoczyna dodatkowo działalność gospodarczą, a nie spełnia warunków umożliwiających mu kontynuowanie ubezpieczenia rolniczego (przede wszystkim 3-letni okres tego ubezpieczenia), wówczas ubezpieczeniu w KRUS podlega do końca danego kwartału. A zatem tak, jak została opłacona składka. Dopiero po ustaniu ubezpieczenia rolniczego powstanie obowiązek ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Jest to zatem odmienna zasada od ogólnie obowiązującej, mówiącej o objęciu ubezpieczeniami od dnia rozpoczęcia pozarolniczej działalności.


Przykład

Pan Karol podlega ubezpieczeniu społecznemu jako rolnik - od 1 lutego 2006 r. Dodatkowo od 16 listopada 2006 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Z uwagi na to, że nie posiada on wymaganego 3-letniego nieprzerwanego ubezpieczenia w KRUS, nie może kontynuować ubezpieczenia rolniczego. W tym przypadku Pan Karol będzie podlegał rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu do końca IV kwartału, czyli do 31 grudnia 2006 r. Natomiast z racji prowadzonej działalności gospodarczej zostanie objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi w ZUS od 1 stycznia 2007 r. Pomimo więc tego, że działalność została rozpoczęta od 16 listopada br., pierwsza składka na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu powinna być opłacona dopiero za styczeń 2007 r. (płatna w lutym).


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887 ze zm.),
   
 • ustawa z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. nr 7, poz. 25 ze zm.).


autor: Dorota Wyderska
Gazeta Podatkowa Nr 305 z dnia 2006-12-11
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 1 ~Katarzyna

Witam, a co w sytuacji gdy pracownik idzie na urlop bezpłatny(umowa o pracę), ale jednocześnie w tym okresie" jest na Krusie", tzn. opłaca tam składki, czy ten okres zalicza się mu do stażu pracy?

! Odpowiedz
0 2 ~ela

Jedno wielkie oszustwo ludzi, którzy mieli składki i w ZUS i KRUS! Jak do rodzinnego, do stypendium to KRUS wystawia zaświadczenia, że rolnik zarabia ok 2000 zł, jak do emerytury to tylko 1 % najniższej! Po co w ogóle płacić KRUS?

! Odpowiedz
1 3 ~art

Hmn

! Odpowiedz
0 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
3 0 ~OBSERWATOR

mam rentę rodzinną od 11lat po zmarłym mężu na moje pierwsze dziecko jako opiekun niepełnoletniego syna renta przysyłana jest na moje nazwisko , z tej renty mam opłacaną składkę zdrowotną .Od 4 lat jestem ubezpieczona na Krusie jako domownik .pytanie czy KRUS może mi cofnąć moje opłacane składki za te lata . Czy wdowa nie może być ubezpieczona na Krusie przecież renta jest przyznana na dziecko

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 4 ~agnieszka waskowska

mam rentę rodzinną od 11lat po zmarłym mężu na moje pierwsze dziecko jako opiekun niepełnoletniego syna renta przysyłana jest na moje nazwisko , z tej renty mam opłacaną składkę zdrowotną .Od 4 lat jestem ubezpieczona na Krusie jako domownik .pytanie czy KRUS może mi cofnąć moje opłacane składki za te lata . Czy wdowa nie może być ubezpieczona na Krusie przecież renta jest przyznana na dziecko

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 14 ~Pani Agnieszka

kiedyś prowadziłam dzilalnośc gospodarczą. Od 5 lat mam umowę o prace.Mam gospodarstwo rolne chce otworzyc dzilalnośc agencje ubezpieczeniowa. Czy mogę placic składki KRUS.

! Odpowiedz
7 1 ~nierolnik

Posiadam rentę z krus /stara ustawa/ z 1980r., a chcę dorobić i pracodawca musi za mnie oplacić składki do zus.Ja z tych składek nie skorzystam ani do renty ani emerytury tak mówi stara ustawa. Czy jest możliwość nie płacenia skł.emeryt. i rentowej na umowę-zlecenie? Pozdrawiam.

! Odpowiedz
4 4 ~rolnik

od 2006r te przepisy nieco się zmieniły czy możnby je zaktualizować

!

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

 • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

  Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

 • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl