REKLAMA
BADANIE

UNIMOT S.A.: Zawarcie przez Emitenta i UNIMOT Investments sp. z o.o. porozumienia w sprawie zabezpieczenia akcyzowego w związku z planowaną transakcją nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A. oraz zabezpieczenie przez Emitenta zobowiązań w postaci wystawienia weksla in blanco

2023-01-31 17:53
publikacja
2023-01-31 17:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-31
Skrócona nazwa emitenta
UNIMOT S.A.
Temat
Zawarcie przez Emitenta i UNIMOT Investments sp. z o.o. porozumienia w sprawie zabezpieczenia akcyzowego w związku z planowaną transakcją nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A. oraz zabezpieczenie przez Emitenta zobowiązań w postaci wystawienia weksla in blanco
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) informuje o zawarciu 31 stycznia 2023 r. przez Emitenta i jego spółkę zależną – UNIMOT Investments sp. z o.o. („UNIMOT Investments”) porozumienia w sprawie zabezpieczenia akcyzowego z PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) oraz Lotos Terminale S.A. („Lotos Terminale”, „Porozumienie”). Zawarcie Porozumienia związane jest z planowanym nabyciem 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2022 z 12 stycznia 2022 r. („Transakcja”).

Porozumienie określa szczegółowy tryb i harmonogram zastąpienia istniejącego zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w Ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 143, z późn. zm.), złożonego na rzecz Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej celem pokrycia zobowiązań podatkowych z tytułu akcyzy oraz opłat paliwowych Lotos Terminale nowym zabezpieczeniem akcyzowym, które obowiązywałoby po nabyciu akcji Lotos Terminale przez UNIMOT Investments.

W ramach Porozumienia Emitent i UNIMOT Investments zobowiązały się do pokrycia ewentualnej szkody PKN ORLEN związanej z realizacją dotychczasowego zabezpieczenia i wynikającej z okoliczności po nabyciu akcji Lotos Terminale przez Grupę Emitenta.

Zabezpieczeniem wykonania powyższego zobowiązania jest wystawiony przez Emitenta na rzecz PKN ORLEN weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, który w razie powstania wyżej wymienionej szkody, może zostać wypełniony do kwoty stanowiącej jej równowartość lecz nie więcej niż do kwoty 136,8 mln zł.

Biorąc pod uwagę wartość dokonanego zabezpieczenia w postaci weksla in blanco, Emitent uznał niniejszą informację za poufną.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-31 Filip Kuropatwa Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki