REKLAMA

ULTIMATE GAMES S.A.: Szacunkowe, wybrane jednostkowe dane finansowe za 2021 r.

2022-01-24 20:11
publikacja
2022-01-24 20:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-24
Skrócona nazwa emitenta
ULTIMATE GAMES S.A.
Temat
Szacunkowe, wybrane jednostkowe dane finansowe za 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w związku z powzięciem w dniu 24.01.2022 r. informacji o szacunkowych jednostkowych danych finansowych Spółki za 2021 r. tj. okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej komunikat w powyższym zakresie.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, szacunki wybranych jednostkowych danych finansowych Spółki za 2021 r. przedstawiają się następująco:
- Przychody całkowite: 27,7 mln zł;
- Przychody netto ze sprzedaży: 23,4 mln zł;
- Zysk brutto: 12,3 mln zł;
- Zysk netto: 10 mln zł;
- Zysk z działalności operacyjnej – 7,3 mln zł;
- Środki pieniężne na koniec okresu tj. 31.12.2021 r. – 14 mln zł.

Na zaprezentowane dane w analizowanym okresie wpływ miały m.in.:
1) stabilna sprzedaż serii Ultimate Fishing Simulator na PC, VR, konsole wraz z dodatkami DLC;
2) dalsze poszerzanie portfolia produkcyjno-wydawniczego o nowe gry, a co z tym związane liczne premiery nowych gier – w 2021 r. wydano 83 gry, głównie na platformę Nintendo Switch;
3) stabilna monetyzacja gier mobilnych tj. Ultimate Fishing Simulator oraz Professional Fishing;
4) stabilna sprzedaż gier Thief Simulator, House Flipper oraz Cooking Simulator na Nintendo Switch;
5) wyprzedaże gier Emitenta na platformie Steam oraz Nintendo Switch;
6) zbycie części udziałów/akcji w podmiotach z grupy kapitałowej Emitenta, o czym to Spółka poinformowała m.in. w raportach bieżących 3/2021 oraz 17/2021, przy jedoczesnym zmniejszeniu wartości transakcji zbycia udziałów/akcji w stosunku do okresu porównywalnego;
7) wzrost kosztów prowizji wypłacanych dla deweloperów, marketingu i wynagrodzeń.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki wynikające z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) - MAR (Market Abuse Regulation) i podana do wiadomości publicznej ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany danych finansowych względem okresu porównywalnego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-24 Mateusz Zawadzki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki