REKLAMA
PILNE

ULTIMATE GAMES S.A.: Aktualizacja informacji ws. grupy kapitałowej Emitenta, sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz zbycia akcji/udziałów w spółkach z grupy kapitałowej

2021-09-21 12:52
publikacja
2021-09-21 12:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-21
Skrócona nazwa emitenta
ULTIMATE GAMES S.A.
Temat
Aktualizacja informacji ws. grupy kapitałowej Emitenta, sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz zbycia akcji/udziałów w spółkach z grupy kapitałowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. oraz raportu bieżącego nr 17/2021 z 30 kwietnia 2021 r. a także w nawiązaniu do raportów bieżących nr 1/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. oraz 6/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r., informuje, iż Emitent, pomimo zmniejszenia udziału do poziomu poniżej 50% względem podmiotów wskazanych w ww. raportach, podjął decyzję aby kontynuować konsolidację, jako jednostek zależnych od Spółki, w odniesieniu do następujących podmiotów: Ultimate Games Mobile S.A., Kapi Kapi Games sp. z o.o., 3T Games sp. z o.o., Games Box S.A.

Na decyzję Emitenta miała wpływ analiza stanu faktycznego dotyczącego Grupy oraz regulacji wynikających w szczególności z MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, w oparciu o które Emitent uznał, że z uwagi na prawa głosu posiadane przez Spółkę, w szczególności w kontekście rozproszenia pozostałego akcjonariatu podmiotów objętych konsolidacją, a także okoliczności związane ze ścisłą współpracą z Emitentem, Emitent nadal sprawuje władzę nad wskazanymi podmiotami i zasadne będzie sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że na dzień 30 czerwca 2021 r. Spółka tworzyła grupę kapitałową, która obejmuje jednostki zależne: 3T Games sp. z o.o., Games Box S.A., Ultimate Games Mobile S.A., Kapi Kapi Games sp. z o.o. oraz następujące jednostki stowarzyszone: Demolish Games S.A., 100 Games sp. z o.o., Manager Games S.A., ConsoleWay S.A., Golden Eggs Studio sp. z o.o., Ultimate Games Marketing S.A., NPC Games S.A., G11 S.A., Grande Games S.A., UF Games S.A., Ultimate Games VR sp. z o.o. oraz Ultimate Licensing sp. z o.o.

Emitent nie wyklucza dalszych zmian w zakresie swojego udziału w jednostkach z Grupy Kapitałowej Ultimate Games S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-21 Mateusz Zawadzki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki