REKLAMA

True Games Syndicate S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy koprodukcyjnej na współfinansowanie gry

2022-04-29 10:44
publikacja
2022-04-29 10:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-29
Skrócona nazwa emitenta
True Games Syndicate S.A.
Temat
Zawarcie przez Emitenta umowy koprodukcyjnej na współfinansowanie gry
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 20/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. informuje, iż w wykonaniu umowy o współpracy Emitent w dniu 29 kwietnia 2022 r., zawarł z Inwestorem umowę koprodukcyjną („Umowa”) w przedmiocie częściowego sfinansowania kosztu wykonania, a następnie wydania gry pod tytułem District („Gra”).

W ramach Umowy zawarty został zapis o wstępnym opracowaniu preprodukcji Gry, która zostanie opublikowana na platformie dystrybucji gier Steam, dzięki czemu Spółka i Inwestor dokonają analizy popytu, pozwalającego na podjęcie decyzji o produkcji pełnej wersji Gry.

W zamian za wkład finansowy Inwestor ma zagwarantowane prawo do pobierania wynagrodzenia prowizyjnego uzależnionego od przychodów generowanych przez Grę. Inwestor nie ma gwarancji zwrotu wniesionego wkładu.

Według najlepszej wiedzy Emitenta, warunki Umowy są rynkowe. Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego oraz pozostałe zapisy Umowy (w tym dotyczące kar umownych) nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów rynkowych.

Właścicielem autorskich praw majątkowych do Gry pozostaje Emitent.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-29 Szymon Westfal Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki