REKLAMA

Sejm uchwalił tzw. tarczę antykryzysową 4.0

2020-06-04 22:20, akt.2020-06-04 23:11
publikacja
2020-06-04 22:20
aktualizacja
2020-06-04 23:11

Dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu pandemii, możliwość skorzystania z wakacji kredytowych, a także wydłużenie do 28 czerwca br. okresu, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy - przewiduje uchwalona przez Sejm tzw. tarcza antykryzysowa 4.0.

fot. Krystian Maj / / Kancelaria Premiera

Za uchwaleniem ustawy głosowało w czwartek 228 posłów, przeciw było 189, a 38 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw trafi pod obrady Senatu.

Podczas głosowania Sejm rozpatrzył 126 poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania oraz trzy wnioski mniejszości, czyli poprawki odrzucone podczas prac w komisji finansów publicznych po pierwszym czytaniu. Zgodnie z rekomendacją tej komisji, posłowie przyjęli w czwartek 28 poprawek zgłoszonych przez PiS. Pozostałe odrzucono. 

Co zawiera tarcza 4.0?

Jedna z przyjętych poprawek przewiduje wydłużenie do 28 czerwca br. okresu, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy. Poprawka zakłada także, że Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia określić dłuższy okres pobierania zasiłku opiekuńczego niż wskazany termin dla poszczególnych grup osób uprawnionych oraz w zależności od funkcjonowania poszczególnych placówek.

Kolejna przyjęta poprawka pozwoli starostom udzielić jednorazowej pożyczki (do 5 tys. zł) na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej w myśl przepisów art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Chodzi tutaj m.in. o związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego czy spółdzielnie socjalne.

Posłowie zgodzili się ponadto, by zapewnić finansowanie internetowej platformy aukcyjnej, która jest związana z handlem OZE, a także by umożliwić w związku z COVID-19 funkcjonowanie organów Polskiej Akademii Nauk za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Sejm poparł także poprawkę, zgodnie z którą sędziowie, którzy przeszli w stan spoczynku, będą mogli pełnić funkcję wizytatora w sądzie oraz koordynatora do spraw mediacji.

Przegłosowano też poprawkę dotyczącą zmian przepisów ws. tzw. państwowej komisji ds. pedofilii. Zgodnie z nimi członkowie tej komisji nie będą mogli podejmować dodatkowego zatrudnienia ani wykonywać innych zajęć o charakterze zarobkowym, jeżeli byłoby to sprzeczne z obowiązkami członka komisji lub podważałoby zaufanie do komisji. Przepis ten precyzuje ponadto, że po zakończeniu pracy w komisji taka osoba wracałaby na poprzednie stanowisko w pracy.

"Nie" dla powrotu handlu w niedziele

Posłowie nie zgodzili się natomiast na przyjęcie poprawek opozycji, które m.in. przywracałyby możliwość handlu w niedzielę do końca 2020 r.

Nie zgodzono się też, by zawiesić wpłaty pracowników do PPK.

Sejm nie zgodził się także, by począwszy od 1 kwietnia oraz w roku 2021 jednostki samorządu terytorialnego nie dokonywały wpłat do budżetu państwa z tytułu janosikowego.

Większości nie uzyskała też poprawka wykreślająca z poprzedniej tarczy antykryzysowej przepisy dot. opłat od właścicieli platform VOD.

Dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm

Uchwalona w czwartek tzw. tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza m.in. dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji przez koronawirusa. Chodzi o pożyczki udzielane przez banki na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom. Zgodnie z ustawą umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane do 31 grudnia br.

Na dopłaty ma być przeznaczone ok. 570 mln zł, a według rządu ma to wygenerować pożyczki o wartości ponad 30 mld zł. Dopłaty mają być wypłacane przez BGK ze środków Funduszu Dopłat do oprocentowania. Środki w Funduszu mają pochodzić m.in. z wpłat z budżetu państwa, odsetek od lokat okresowo wolnych środków Funduszu w bankach, z wpływów z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, czy z wpłat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Tarcza 4.0 przewiduje, że pomoc w formie dopłat do odsetek kredytów będzie można łączyć np. z pomocą de minimis czy gwarancjami.

Nowe przepisy wprowadzają też zasady uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, które mają na celu umożliwienie dłużnikowi podjęcie negocjacji z wierzycielami bez konieczności formalnego otwierania postępowania przez sąd, ale z jednoczesną ochroną przed egzekucją prowadzoną przez wierzycieli, działających indywidualnie.

Nowe przepisy mają również zapobiec wrogim przejęciom polskich firm przez zagraniczne podmioty spoza UE. Strona rządowa tłumaczyła, że takie rozwiązanie jest konieczne ze względu na COVID-19, który może powodować, iż wycena krajowych firm może być niska. Zgodnie z nowym prawem, transakcje nabycia znacznej liczby udziałów w takich spółkach będą kontrolowane przez UOKiK. Przepisy dot. kontroli przejęć dotyczyć będą np. firm związanych z produkcją energii elektrycznej, gazu, paliw, leków, zajmujących się przetwórstwem żywności. Ochroną będą objęte przedsiębiorstwa, których przychód na terenie Polski przekroczył 10 mln euro.

Bogate samorządy nie będą musiały wpłacać rat za janosikowe

Tarcza 4.0 przewiduje ponadto złagodzenie reguły finansowej, przez co samorządy będą mogły się bardziej zadłużyć. Ustawa stanowi m.in. że samorządy będą mogły przeznaczyć pieniądze z tzw. funduszu korkowego, na przeciwdziałanie COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych. Pozwoli ona również wcześniej przekazać gminom raty w części oświatowej.

Nowe przepisy przewidują ponadto, że bogate samorządy nie będą musiały wpłacać rat za janosikowe w czerwcu i w lipcu. Janosikowe za te miesiące będzie musiało jednak zostać uregulowane w równych ratach od sierpnia do grudnia br. wraz z ratami należnymi za te miesiące.

Ustawa zakłada ponadto podwojenie udziałów powiatów, w tym miast prezydenckich w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Wakacje kredytowe na 3 miesiące

Uchwalona w czwartek ustawa wprowadza też przepisy dot. wakacji kredytowych. Dzięki temu rozwiązaniu będzie można zawiesić spłatę kredytu maksymalnie do trzech miesięcy. Dotyczyć ono będzie też osób, które straciły pracę lub główne źródło dochodu po 13 marca br.

Zmiany w przetargach

Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w Prawie zamówień publicznych. Według rządu mają one ułatwić prowadzenie przetargów w dobie pandemii jak i pomóc firmom realizującym inwestycje.

Tarcza 4.0 przewiduje m.in. obowiązek zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek w przypadku dłuższych umów (powyżej 12 miesięcy) o udzielenie zamówienia publicznego. Znalazły się w niej również takie rozwiązania jak: zniesienie obowiązku nakładania kar umownych jeżeli dana firma nie może wykonać zlecenie w związku ze skutkami jakie wywołała pandemia, czy zniesienia obowiązku wpłacenia wadium. Ustawa ustala też wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5 proc. wartości kontraktu. W pewnych jednak warunkach będzie mogło być ono wyższe, lecz nie przekraczać 10 proc. wartości umowy.

Tarcza 4.0 pozwoli też - za zgodą przedsiębiorcy - na przeprowadzenie u siebie kontroli np. skarbowej, zdalnie za pośrednictwem poczty lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

Nowe przepisy przewidują ponadto, że o pomoc - chodzi o przyznanie świadczeń na ochronę miejsc pracy - będą mogły zwrócić się przeżywające trudności w związku z COVID-19 organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego oraz kościoły.

Ustawa zakłada również, że więcej darowizn będzie można odliczyć od podstawy obliczania podatku dochodowego. Od podatku będzie można np. obliczyć przekazanie szkołom przenośnych komputerów jeżeli nie są one starsze niż trzy lata.

Ustawa trafi teraz do Senatu. (PAP)

autor: Michał Boroń, Marcin Musiał, Aneta Oksiuta

mick/ mmu/ aop/ je/

Źródło:PAP
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (13)

dodaj komentarz
karmelino
Tarcza przede wszystkim nie jest przymusem. To rodzaj wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców. To indywidualna sprawa pracodawcy czy korzysta czy nie... jednak patrzac na zagrożenie utraty biznesu i zwolnienia jednak warto sie postarać zwłaszcza o gotówkę z PFR. Regulamin i wytyczne są dostepne na Tarcza przede wszystkim nie jest przymusem. To rodzaj wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców. To indywidualna sprawa pracodawcy czy korzysta czy nie... jednak patrzac na zagrożenie utraty biznesu i zwolnienia jednak warto sie postarać zwłaszcza o gotówkę z PFR. Regulamin i wytyczne są dostepne na stronie pfr - kwestia wypełniania wniosku i odesłania go online
edwinn
Tarcza finansowa to pomoc, która jeśli dobrze zrozumiemy regulamin pomoże nam dużo bardziej. Bo subwencje spłacane w ratach po 12 miesiącach to jedno, ale inaczej ma się sprawa, kiedy można mieć umorzone do ponad 50% tej pomocy. Tak czy inaczej zachęcam do zapoznania się z zasadami na stronie pfr.
meryt
killgore "To, co jest po kropce mi osobiście kojarzy się z IQ przeciętnego"
killgore 2020-05-14 12:31 "Nie znam narodu, który dałby się manipulować takim miernotom, pewnie ze względu na nieprzebrane pokłady zawiści."
killgore "Nie pisz tak szybko. Twoje wypowiedzi mają mało sensu, ale ta
killgore "To, co jest po kropce mi osobiście kojarzy się z IQ przeciętnego"
killgore 2020-05-14 12:31 "Nie znam narodu, który dałby się manipulować takim miernotom, pewnie ze względu na nieprzebrane pokłady zawiści."
killgore "Nie pisz tak szybko. Twoje wypowiedzi mają mało sensu, ale ta nie ma go wcale :)"

killgore odpowiada meryt 2020-05-13 15:57 "Leć na Nowogrodzką po srebrniki :) Za każdym razem, jak myślę że wyznaczyłeś nowy poziom odniesienia, pokazujesz, że dno jest znacznie niżej :)"
meryt odpowiada killgore 2020-05-13 17:43
Słowa killgore o dnie, braku zrozumienia, kompromitacji, oraniu się to komplementy.
Słowa w ustach oszusta maja odwrócone znaczenie.

"Naukowcy z University College w Londynie przeanalizowali dane z angielskiego sondażu Adult Psychiatric Morbidity Survey in England. Badania 6870 dorosłych osób wykazały, że niska inteligencja często wiązała się z niższymi zarobkami i gorszym zdrowiem psychicznym, co sprzyjało byciu nieszczęśliwym."


Oszustwo killgore
killgore: "94% stawki podatkowej w USA NIKT nie zapłacił, było mnóstwo ulg i odliczeń. Efektywna stawka podatkowa była dużo niższa niż dzisiaj :)"

Efektywna stawka podatku dochodowego była wyższa niż dziś.
ok 26% 2015 r
40% (ponad) 1945 r
https://www.taxpolicycenter.org/taxvox/effective-income-tax-rates-have-fallen-top-one-percent-world-war-ii
killgore
"Naukowcy z University College w Londynie przeanalizowali dane z angielskiego sondażu Adult Psychiatric Morbidity Survey in England. Badania 6870 dorosłych osób wykazały, że niska inteligencja często wiązała się z niższymi zarobkami i gorszym zdrowiem psychicznym, co sprzyjało byciu nieszczęśliwym."

No
"Naukowcy z University College w Londynie przeanalizowali dane z angielskiego sondażu Adult Psychiatric Morbidity Survey in England. Badania 6870 dorosłych osób wykazały, że niska inteligencja często wiązała się z niższymi zarobkami i gorszym zdrowiem psychicznym, co sprzyjało byciu nieszczęśliwym."

No to mogę ci tylko współczuć, że tak mało zarabiasz, że z nieszczęścia siedzisz w sieci i kopiujesz czyjeś wypowiedzi, o twojej inteligencji nie będę tu wspominał, bo dałeś próbki wklejając teksty bez zrozumienia :)

https://www.jec.senate.gov/public/_cache/files/016aee57-950b-4b49-8be7-df70f02dba50/jec-republican-staff-analysis-historical-tax-rates-rhetoric-vs-reality.pdf

Strona trzecia - porównanie efektywnej krańcowej stawki podatkowej z maksymalną stawką podatkową. Maksymalną stawkę płacili tylko ci, którzy nie zdążyli wykorzystać ulg, albo opodatkować w formie firmy.


meryt odpowiada killgore
killgore "https://www.jec.senate.gov/public/_cache/files/016aee57-950b-4b49-8be7-df70f02dba50/jec-republican-staff-analysis-historical-tax-rates-rhetoric-vs-reality.pdf
Strona trzecia - porównanie efektywnej krańcowej stawki podatkowej z maksymalną stawką podatkową. Maksymalną stawkę płacili tylko ci, którzy nie
killgore "https://www.jec.senate.gov/public/_cache/files/016aee57-950b-4b49-8be7-df70f02dba50/jec-republican-staff-analysis-historical-tax-rates-rhetoric-vs-reality.pdf
Strona trzecia - porównanie efektywnej krańcowej stawki podatkowej z maksymalną stawką podatkową. Maksymalną stawkę płacili tylko ci, którzy nie zdążyli wykorzystać ulg, albo opodatkować w formie firmy."

było:
killgore "Efektywna stawka podatkowa była dużo niższa niż dzisiaj :)"


Przedmiot oszustwa jest obniżenie efektywnej stawki podatkowej top 1% z 1945 r. poniżej
efektywnej stawki podatkowej top 1% obecnie (2015).
Wykres krzywych z 1945 r. i 2015 r. dla top1%
ok 26% 2015 r
40% (ponad) 1945 r
https://www.taxpolicycenter.org/sites/default/files/styles/original_optimized/public/figure1_v2_0.png?itok=dwZqdq8s


Nie porównujemy maksymalnych stawek podatkowych, a efektywne.
Efektywna stawka opodatkowania – stosunek kwoty ostatecznie należnego podatku do wartości podstawy opodatkowania.
meryt odpowiada killgore
Na tym wykresie punkt top1% jest niżej w 2015 r. a nie wyżej od tego z 1945.

https://www.taxpolicycenter.org/sites/default/files/styles/original_optimized/public/figure2_v3.png?itok=pUEyR9hR

Ale tu twierdzi, że w 2015 r. top1% z krzywej jest wyżej niż w 1945 r. top1% z krzywej.
killgore "Efektywna stawka
Na tym wykresie punkt top1% jest niżej w 2015 r. a nie wyżej od tego z 1945.

https://www.taxpolicycenter.org/sites/default/files/styles/original_optimized/public/figure2_v3.png?itok=pUEyR9hR

Ale tu twierdzi, że w 2015 r. top1% z krzywej jest wyżej niż w 1945 r. top1% z krzywej.
killgore "Efektywna stawka podatkowa była dużo niższa niż dzisiaj :)"
meryt odpowiada killgore
Kolejne oszustwo to podawanie
efektywnej krańcowej stawki podatkowej
za
efektywną stawkę podatkową.

"What Is the Effective Tax Rate?
The effective tax rate is the average tax rate paid by an individual or a corporation."

"What Is the Marginal Tax Rate?
A marginal tax rate is the
Kolejne oszustwo to podawanie
efektywnej krańcowej stawki podatkowej
za
efektywną stawkę podatkową.

"What Is the Effective Tax Rate?
The effective tax rate is the average tax rate paid by an individual or a corporation."

"What Is the Marginal Tax Rate?
A marginal tax rate is the rate at which tax is incurred on an additional dollar of income. In the United States, the federal marginal tax rate for an individual increases as income rises."

killgore: "94% stawki podatkowej w USA NIKT nie zapłacił, było mnóstwo ulg i odliczeń. Efektywna stawka podatkowa była dużo niższa niż dzisiaj :)"

killgore "Strona trzecia - porównanie efektywnej krańcowej stawki podatkowej z maksymalną stawką podatkową. Maksymalną stawkę płacili tylko ci, którzy nie zdążyli wykorzystać ulg, albo opodatkować w formie firmy."

nostsherlock
To żadna "tarcza", chyba, że na strzelnicy. Sam bezużyteczny socjal i kredytowanie. Nie wiem jak kogokolwiek ma uratować kredytowanie, jeśli nie ma przepływów, co najwyżej może go bardziej pogrążyć. Tak naprawdę wystarczyłoby, żeby urząd skarbowy i ZUS się odczepili na parę miesięcy bez zbędnej biurokracji i tyle
killgore
Te kolejne numerki z kropką i zerem na końcu miały być takie nowoczesne i internetowe, a pokazują nieudolność i nieporadność Pis. To, co jest po kropce mi osobiście kojarzy się z IQ przeciętnego klakiera z tej formacji.

Powiązane: Tarcza antykryzysowa - najważniejsze wiadomości

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki