REKLAMA

TSUE podważył węgierskie przepisy w sprawie finansowania NGO

2020-06-18 11:04
publikacja
2020-06-18 11:04
fot. Liptak Robert / Shutterstock

Węgierskie prawo, wprowadzające ograniczenia dotyczące finansowania organizacji obywatelskich z zagranicy, jest sprzeczne z prawem UE - orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. To zwycięstwo KE w jednym z kluczowych sporów z Budapesztem.

W 2017 r. Węgry przyjęły ustawę dotyczącą finansowania organizacji obywatelskich, otrzymujących wsparcie z zagranicy. Zgodnie z nią organizacje podlegają rejestracji przez węgierskie organy jako „organizacje otrzymujące wsparcie zagraniczne”, gdy wysokość darowizn otrzymanych w danym roku osiągnie określony próg.

Przy rejestracji muszą one również podać nazwiska lub nazwy darczyńców, od których wsparcie wynosi co najmniej 500 tys. forintów (ok. 1,5 tys. euro) oraz dokładną kwotę wsparcia. Informacje te podlegają następnie upublicznieniu. Oprócz tego dane organizacje obywatelskie muszą podać na swojej stronie internetowej i w swoich publikacjach, że są „organizacją otrzymującą wsparcie zagraniczne”.

Komisja Europejska zaskarżyła te przepisy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Podnosiła, że naruszają one zarówno zasadę swobodnego przepływu kapitału, jak i szereg praw chronionych Kartą praw podstawowych UE, w tym prawo do poszanowania życia prywatnego, ochrony danych osobowych i wolności zrzeszania się.

Wielka Izba Trybunału przychyliła się do rozumowania KE. "Nakładając obowiązki w zakresie rejestracji, zgłaszania i jawności na określone kategorie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, korzystających bezpośrednio lub pośrednio ze wsparcia zagranicznego przekraczającego określony próg, oraz wprowadzając możliwość stosowania sankcji wobec organizacji niewywiązujących się z tych obowiązków, Węgry wprowadziły dyskryminujące i nieuzasadnione ograniczenia" - stwierdził TSUE.

Sędziowie zwrócili uwagę, że węgierska ustawa jest dyskryminująca, bo wprowadza ona rozróżnienie w traktowaniu krajowych i transgranicznych przepływów kapitału, którego nie da się wytłumaczyć żadną obiektywną ich różnicą. Takie rozróżnienie może zniechęcać osoby fizyczne lub prawne z innych państw członkowskich lub państw trzecich do udzielania wsparcia finansowego NGOsom.

"Ustawa o przejrzystości ma zastosowanie w sposób ukierunkowany i wyłączny do stowarzyszeń i fundacji, otrzymujących wsparcie finansowe z innych państw członkowskich lub państw trzecich, które wyróżnia, nakazując im zgłaszanie się, rejestrację i występowanie publicznie zawsze jako +organizacja otrzymująca wsparcie zagraniczne+, pod rygorem sankcji, które mogą prowadzić nawet do ich rozwiązania" - zauważył TSUE.

Sędziowie uznali też, że dodatkowe obowiązki mogą wzbudzać nieufność wobec tych stowarzyszeń i fundacji. Podanie do publicznej wiadomości informacji o osobach z innych państw członkowskich lub państw trzecich, udzielających wsparcia finansowego tym stowarzyszeniom i fundacjom, może również zniechęcać do udzielania wsparcia - zauważył Trybunał.

Jego zdaniem Węgry nie wykazały, dlaczego cel zwiększenia przejrzystości finansowania stowarzyszeń, na który się powołują, uzasadnia konkretnie te środki, które wprowadzono ustawą o przejrzystości.

Po tym, gdy Trybunał stwierdzi uchybienie, państwo, którego to dotyczy, powinno jak najszybciej zastosować się do wyroku. Jeżeli Komisja uzna, że państwo członkowskie nie zastosowało się do wyroku, może wnieść nową skargę i domagać się sankcji finansowych.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)

stk/ mal/

Źródło:PAP
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki