TORPOL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 11 czerwca 2019 roku

2019-06-11 12:44
publikacja
2019-06-11 12:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
TORPOL_37_2019_Zalacznik_Tresc_uchwal_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-11
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 11 czerwca 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TORPOL S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 11 czerwca 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał, a ponadto nie wystąpiły projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

W odniesieniu do dokumentów, będących przedmiotem głosowania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka wyjaśnia, że roczne sprawozdania Zarządu Spółki będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 5-7 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 15 marca 2019 r., natomiast sprawozdanie Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2018 r. oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności za rok 2018 oraz za okres 01 stycznia – 15 marca 2019 r będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów odpowiednio 8 i 9 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości w dniu 15 maja 2019 r.
Załączniki
Plik Opis
TORPOL_37_2019_Załącznik_Treść uchwał ZWZ.pdfTORPOL_37_2019_Załącznik_Treść uchwał ZWZ.pdf Treść uchwał podjętych przez ZWZ Torpol w dniu 11.06.2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-11 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
2019-06-11 Marcin Zachariasz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Marcin Zachariasz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki