REKLAMA

THE FARM 51 GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2023 r.

2023-06-30 14:49
publikacja
2023-06-30 14:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-30
Skrócona nazwa emitenta
THE FARM 51 GROUP S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”) Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2023 roku.

1. Kamil Bilczyński:
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 312.513
udział w głosach na ZWZ – 12,85 proc.
udział w ogólnej liczbie głosów – 4,87 proc.

2. Wojciech Pazdur:
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 302.750
udział w głosach na ZWZ – 12,45 proc.
udział w ogólnej liczbie głosów – 4,71 proc.

3. Robert Siejka:
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 272.500
udział w głosach na ZWZ – 11,21 proc.
udział w ogólnej liczbie głosów – 4,24 proc.

4. Krzysztof Piróg
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 137.588
udział w głosach na ZWZ – 5,66 proc.
udział w ogólnej liczbie głosów – 2,14 proc

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w związku z zawiadomieniem otrzymanym od Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (dalej: "Zawiadamiający"), sporządzonym na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, które zostało opublikowane przez Emitenta raportem bieżącym ESPI nr 3/2023 w dniu 21 czerwca 2023 roku, Zawiadamiający reprezentował na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących łącznie pow. 5 proc. głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-30 Robert Siejka Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Nawet 6% w skali roku na atrakcyjnej lokacie Facto

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki