REKLAMA

THE DUST S.A.: Urząd Transportu Kolejowego – Kampania Kolejowe ABC – wybór najkorzystniejszej oferty

2018-10-08 20:28
publikacja
2018-10-08 20:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2018
Data sporządzenia: 2018-10-08
Skrócona nazwa emitenta
THE DUST S.A.
Temat
Urząd Transportu Kolejowego – Kampania Kolejowe ABC – wybór najkorzystniejszej oferty
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Interaktywne pomoce dydaktyczne na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC”, w dniu 8 października 2018 r., działając zgodnie z art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, Urząd Transportu Kolejowego (dalej: „Zamawiający”) wybrał ofertę Emitenta (złożoną w konsorcjum z Me & My Friends S.A. – podmiot dominujący wobec Emitenta) jako najkorzystniejszą.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wykonanie i dostarczenie interaktywnych pomocy dydaktycznych w postaci trzech aplikacji na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych oraz dostarczenie zestawów interaktywnych.

Oferta Emitenta (działającego w konsorcjum z Me & My Friends S.A.) opiewa na kwotę brutto 386.999,00. Zarząd Emitenta szacuje, że ok. 90% realizacji i przychodów przypadnie na Emitenta, a ok. 10% na Me & My Friends S.A.

Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia został określony na 12 grudnia 2018 r.

Realizacja przedmiotu zamówienia (w przypadku zawarcia z Zamawiającym umowy) będzie miała istotny wpływ na wyniki Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-10-08 Jakub Wolff Prezes Zarzadu
2018-10-08 Krzysztof Wagner I Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki