10,4500 zł
-0,48% -0,0500 zł
The Dust SA (THD)

Komunikaty spółki - THEDUST

Data premiery gry The Inquisitor
Raport kwartalny za III kwartał 2023 r.
Podjęcie decyzji o produkcji pełnej wersji gry o nazwie kodowej Curb Project
Aneks do umowy wydawniczej pomiędzy Two Horizons a Focus Entertainment na wydanie gry Airport Renovator
Aneks do umowy wydawniczej pomiędzy Two Horizons a Focus Entertainment na wydanie gry Airport Renovator
Aneks do umowy wydawniczej pomiędzy The Dust a Kalypso Media Group na wydanie gry The Inquisitor
Rozpoczęcie pracy nad projektem o kodowej nazwie Project Sword przez spółkę zależną od The Dust S.A. – Game Island S.A. oraz zawarcie umowy na finansowanie vertical slice projektu
Zawarcie przez spółki z Grupy The Dust umowy ramowej na realizację projektów w ramach spółek zależnych
Rozpoczęcie pracy nad projektem o kodowej nazwie Project Hammer przez spółkę zależną od The Dust S.A. – Two Horizons S.A. oraz zawarcie umowy z inwestorem na współfinansowanie produkcji
Raport kwartalny za II kwartał 2023 r.
Podpisanie aneksu do umowy wydawniczej przez Two Horizons i Focus Entertainment na wydanie gry Hotel Renovator na konsole Sony PlayStation 4 oraz Microsoft Xbox One oraz 6 dodatków
Uzupełnienie raportu EBI 6/2023 o załącznik.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 czerwca 2023 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2023 r.
Strategia grupy kapitałowej The Dust S.A. na lata 2023-2028
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.