REKLAMA

THE DUST S.A.: Rozpoczęcie pracy nad projektem o kodowej nazwie Project Sword przez spółkę zależną od The Dust S.A. – Game Island S.A. oraz zawarcie umowy na finansowanie vertical slice projektu

2023-09-13 08:13
publikacja
2023-09-13 08:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-13
Skrócona nazwa emitenta
THE DUST S.A.
Temat
Rozpoczęcie pracy nad projektem o kodowej nazwie Project Sword przez spółkę zależną od The Dust S.A. – Game Island S.A. oraz zawarcie umowy na finansowanie vertical slice projektu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd The Dust S.A. (dalej: The Dust, Emitent) informuje, że w dniu 13 sierpnia 2023 r. spółka zależna od Emitenta, Game Island S.A. (dalej: Game Island), zawarła umowę z Phenomen Games S.A. (dalej: Inwestor) dotyczącą finansowania początkowego etapu gry (vertical slice) o kodowej nazwie Project Sword.
Na podstawie umowy Inwestor sfinansuje w całości koszt produkcji vertical slice gry, na bazie, którego studio rozpocznie rozmowy z wydawcami mające na celu podpisanie umowy wydawniczej, która sfinansuje produkcję pełnej wersji gry oraz działania promocyjne i marketingowe. Strony ustaliły budżet etapu vertical slice na 870 tys. PLN i termin jego zakończenia w III kwartale 2024.
Zwrot wkładu Inwestora wraz z określonym procentowo wynagrodzeniem nastąpi dopiero po podpisaniu umowy wydawniczej i zostanie wypłacony w transzach z przychodu z MG (Minimum Guarantee), tj. gwarantowanego przychodu dla studia od wydawcy. Inwestor nie będzie mieć udziału w przychodach z tantiem od wydawcy.
W przypadku, gdy podpisanie umowy z wydawcą nie dojdzie do skutku wniesiony wkład inwestorski jest bezzwrotny. Strony mogą zdecydować o dalszym samodzielnym finansowaniu produkcji i realizacji projektu w modelu self-publishing,
Według najlepszej wiedzy Emitenta, warunki umowy są rynkowe.
Project Sword jest zgodny ze specjalizacją spółki Game Island, czyli produkcją gier z gatunku survival. Gra będzie realizowana na platformy stacjonarne PC, przy czym planowane jest jej portowanie na kolejne urządzenia.
Realizacja projektu Project Sword oraz sposób jej finansowania jest kolejnym krokiem w realizacji przyjętej i ogłoszonej raportem bieżącym nr 5/2023 w dniu 23 maja 2023 r. strategii Grupy Kapitałowej The Dust na lata 2023 – 2028 oraz wypracowanego i wdrożonego w ramach wszystkich studiów zależnych w Grupie sprawdzonego modelu biznesowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-13 Jakub Wolff Prezes Zarządu
2023-09-13 Krzysztof Wagner Członek Zarządu
2023-09-13 Michał Smółka Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki