REKLAMA
ZAGŁOSUJ

TELGAM: Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki

2021-12-01 11:46
publikacja
2021-12-01 11:46
Zarząd Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Telgam S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej: Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym odebrał postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w sprawie zarejestrowania w dniu 30 listopada 2021 r. podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 2.860.000,00 zł do kwoty 3.375.000,00 zł, to jest o kwotę 515.000,00 zł poprzez emisję 5.150.000 akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja oraz zmian §7 Statutu Spółki, dokonanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 20 września 2021 r. (raport EBI nr 11/2021 z dnia 20 września 2021 r.).

Poniżej Zarząd przekazuje dotychczas obowiązujące brzmienie oraz aktualne brzmienie §7 Statutu Spółki oraz w załączeniu aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Dotychczas obowiązujące brzmienie §7 Statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.860.000 zł (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy
złotych)
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
a) 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 10.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (milion złotych),
b) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 2.500.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), pokryte gotówką.
c) 200.000 (dwieście tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 200.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), pokryte gotówką.
d) 900.000 (dziewięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 900.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), pokryte gotówką,
e) 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 3.600.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 360.000,00 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), pokryte gotówką,
f) 6.600.000 (sześć milionów sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 6.600.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 660.000,00 zł (sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), pokryte gotówką,
g) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii G o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 4.800.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 480.000,00 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych), pokryte gotówką.”

Obecnie obowiązujące brzmienie §7 Statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.375.000 zł (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
a) 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 10.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (milion złotych),
b) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 2.500.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), pokryte gotówką.
c) 200.000 ( dwieście tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 200.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), pokryte gotówką.
d) 900.000 (dziewięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 900.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), pokryte gotówką
e) 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 3.600.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 360.000,00 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), pokryte gotówką.
f) 6.600.000 (sześć milionów sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 6.600.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 660.000,00 zł (sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), pokryte gotówką.
g) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii G o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 4.800.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 480.000,00 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych), pokryte gotówką.
h) 5.150.000 ( pięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy ) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii H o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 5.150.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 515.000,00 zł (pięćset piętnaście tysięcy złotych), pokryte gotówką.”

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20211201_114602_0000137829_0000136489.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki