0,2370 zł
0,00% 0,0000 zł
Telgam S.A. (TLG)

Akcjonariat - TELGAM

Dane ogólne

Kapitalizacja: 7 998 750 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 33 750 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 22 830 000
Liczba głosów na WZA: 33 750 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,64%
Kapitał akcyjny: 3 375 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 22 830 000
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,64%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 32,36%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Stojek Aleksander 16 900 000 (50,07%) 16 900 000 (50,07%) 2022-02-25 -
Stojek Katarzyna 3 000 000 (8,88%) 3 000 000 (8,88%) 2021-11-30 -
Klepadło Krzysztof 2 930 000 (8,68%) 2 930 000 (8,68%) 2015-11-27 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2012-03-26 10 000 000
1 000 000,00
0,10 0,10 10 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-05-27
2012-04-27
seria B - subskrypcja prywatna 2012-06-27 2 500 000
300 000,00
0,10 0,12 12 500 000
1 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-05-27
2013-01-22
seria C - subskrypcja prywatna 2012-06-27 200 000
40 000,00
0,10 0,20 12 700 000
1 270 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-05-27
2013-01-22
seria D - subskrypcja prywatna 2012-06-27 900 000
360 000,00
0,10 0,40 13 600 000
1 360 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-05-27
2013-01-22
seria E - subskrypcja prywatna 2014-01-16 3 600 000
0,10 17 200 000
1 720 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-10
seria F - subskrypcja prywatna 2014-12-17 6 600 000
0,10 23 800 000
2 380 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-01-14
seria G - subskrypcja prywatna 2017-01-18 4 800 000
0,10 28 600 000
2 860 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-25
seria H - kapitał docelowy 2021-09-20 5 150 000
0,10 33 750 000
3 375 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-11-30

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Stojek Aleksander 16 875 000 (1 453 500) 50,00 (4,31) 16 875 000 (1 453 500) 50,00 (4,31) 2021-11-30
Stojek Katarzyna 3 885 000 (-127 000) 11,51 (-2,52) 3 885 000 (-127 000) 11,51 (-2,52) 2021-02-15
Stojek Aleksander 15 421 500 (-78 500) 45,69 (-8,51) 15 421 500 (-78 500) 45,69 (-8,51) 2021-02-15
Stojek Aleksander ZWZ 15 500 000 (78 500) 54,20 (0,28) 15 500 000 (78 500) 54,20 (0,28) 2020-06-24
Stojek Katarzyna ZWZ 4 012 000 (10 000) 14,03 (0,04) 4 012 000 (10 000) 14,03 (0,04) 2019-06-18
Stojek Aleksander 15 421 500 (1 120 500) 53,92 (3,92) 15 421 500 (1 120 500) 53,92 (3,92) 2019-03-23
Stojek Katarzyna ZWZ 4 002 000 (117 000) 13,99 (0,41) 4 002 000 (117 000) 13,99 (0,41) 2018-06-20
Stojek Aleksander 14 301 000 (250 000) 50,00 (0,87) 14 301 000 (250 000) 50,00 (0,87) 2018-05-24
Rymaszewski Asset Ltd. 1 308 909 (-855 893) 4,58 (-4,51) 1 308 909 (-855 893) 4,58 (-4,51) 2017-05-05
Stojek Katarzyna 3 885 000 (3 500 989) 13,58 (11,35) 3 885 000 (3 500 989) 13,58 (11,35) 2017-04-25
Stojek Aleksander 14 051 000 (-58 500) 49,13 (-10,15) 14 051 000 (-58 500) 49,13 (-10,15) 2017-04-25
Klepadło Krzysztof 2 930 000 12,31 (2,07) 2 930 000 12,31 (2,07) 2015-11-27
Klepadło Krzysztof 2 930 000 (539 999) 10,24 (0,20) 2 930 000 (539 999) 10,24 (0,20) 2015-11-27
Klepadło Krzysztof 2 390 001 (1 191 355) 10,04 (5,01) 2 390 001 (1 191 355) 10,04 (5,01) 2015-07-31
Rymaszewski Asset Ltd. 2 164 802 9,09 (1,52) 2 164 802 9,09 (1,52) 2015-05-19
Rymaszewski Asset Ltd. 2 164 802 (-494 557) 7,57 (-3,60) 2 164 802 (-494 557) 7,57 (-3,60) 2015-05-19
Klepadło Krzysztof 1 198 646 5,03 1 198 646 5,03 2015-03-10
Rymaszewski Asset Ltd. 2 659 359 (11 858) 11,17 (-4,22) 2 659 359 (11 858) 11,17 (-4,22) 2015-01-21
Stojek Aleksander 14 109 500 59,28 (9,95) 14 109 500 59,28 (9,95) 2015-01-14
Stojek Aleksander 14 109 500 (6 718 100) 49,33 (6,36) 14 109 500 (6 718 100) 49,33 (6,36) 2015-01-14
Rymaszewski Asset Ltd. 2 647 501 15,39 (4,27) 2 647 501 15,39 (4,27) 2015-01-05
Rymaszewski Asset Ltd. 2 647 501 (897 064) 11,12 (0,95) 2 647 501 (897 064) 11,12 (0,95) 2015-01-05
Rymaszewski Asset Ltd. 1 750 437 10,17 1 750 437 10,17 2014-08-25
Stojek Katarzyna 384 011 (-3 500 000) 2,23 (-20,35) 384 011 (-3 500 000) 2,23 (-20,35) 2014-04-08
Stojek Aleksander 7 391 400 42,97 (11,92) 7 391 400 42,97 (11,92) 2014-04-08
Stojek Aleksander 7 391 400 (3 500 000) 31,05 (8,43) 7 391 400 (3 500 000) 31,05 (8,43) 2014-04-08
Stojek Katarzyna 3 884 011 (1 842 811) 22,58 (7,58) 3 884 011 (1 842 811) 22,58 (7,58) 2014-02-12
Stojek Aleksander 3 891 400 (1 820 433) 22,62 (7,40) 3 891 400 (1 891 400) 22,62 (7,92) 2014-02-12
Łanoszka Adam 500 000 (-500 000) 2,90 (-4,45) 500 000 (-500 000) 2,90 (-4,45) 2014-02-12
Sobik Leszek 356 829 (-536 018) 2,07 (-4,49) 356 829 (-536 018) 2,07 (-4,49) 2014-02-11
Sobik Leszek 892 847 6,56 (1,37) 892 847 6,56 (1,37) 2014-02-04
Sobik Leszek 892 847 (-204 714) 5,19 (-1,19) 892 847 (-204 714) 5,19 (-1,19) 2014-02-04
Sobik Leszek 1 097 561 (-507 153) 6,38 (-5,41) 1 097 561 (-507 153) 6,38 (-5,41) 2014-02-04
Moska Krzysztof 670 000 (-722 115) 4,92 (-5,31) 670 000 (-722 115) 4,92 (-5,31) 2014-01-28
Moska Krzysztof 1 392 115 (-212 599) 10,23 (-1,56) 1 392 115 (-212 599) 10,23 (-1,56) 2014-01-27
Łanoszka Adam 1 000 000 7,35 (1,54) 1 000 000 7,35 (1,54) 2014-01-24
Łanoszka Adam 1 000 000 (-500 000) 5,81 (-5,21) 1 000 000 (-500 000) 5,81 (-5,21) 2014-01-24
Sobik Leszek 1 604 714 (502 999) 11,79 (3,69) 1 604 714 (502 999) 11,79 (3,69) 2013-12-09
Sobik Leszek 1 101 715 (380 000) 8,10 (2,80) 1 101 715 (380 000) 8,10 (2,80) 2013-12-08
Moska Krzysztof 1 604 714 (568 184) 11,79 (4,17) 1 604 714 (568 184) 11,79 (4,17) 2013-11-28
Moska Krzysztof 1 036 530 (-43 474) 7,62 (-0,32) 1 036 530 (-43 474) 7,62 (-0,32) 2013-11-27
Stojek Aleksander wraz z osobą powiązaną 2 070 967 15,22 (3,18) 2 000 000 14,70 (3,08) 2013-11-19
Stojek Aleksander wraz z osobą powiązaną 2 070 967 12,04 2 000 000 (-70 967) 11,62 (-0,42) 2013-11-19
Stojek Aleksander wraz z osobą powiązaną 2 070 967 (70 967) 12,04 (-2,66) 2 070 967 (70 967) 12,04 (-2,66) 2013-11-19
Łanoszka Adam 1 500 000 11,02 1 500 000 11,02 2013-11-19
Moska Krzysztof 1 080 004 7,94 1 080 004 7,94 2013-10-08
Prymus SA 413 000 (-647 000) 3,03 (-4,76) 413 000 (-647 000) 3,03 (-4,76) 2013-09-23
Sobik Leszek 721 715 5,30 721 715 5,30 2013-09-10
Stojek Katarzyna 2 041 200 15,00 (3,14) 2 041 200 15,00 (3,14) 2013-06-20
Stojek Katarzyna 2 041 200 (41 200) 11,86 (-2,84) 2 041 200 (41 200) 11,86 (-2,84) 2013-06-20
Stojek Katarzyna 2 000 000 14,70 2 000 000 14,70 2013-05-27
Stojek Aleksander 2 000 000 14,70 2 000 000 14,70 2013-05-27
Runicom Capital Ltd. 1 300 000 9,55 1 300 000 9,55 2013-05-27
Prymus SA 1 060 000 7,79 1 060 000 7,79 2013-05-27

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.