REKLAMA

TELEHORSE S.A.: Utworzenie spółki zależnej VAPEM Sp. z o.o.

2019-10-08 20:57
publikacja
2019-10-08 20:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-08
Skrócona nazwa emitenta
TELEHORSE S.A.
Temat
Utworzenie spółki zależnej VAPEM Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Cannabis Poland S.A.(„Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydziału Gospodarczego KRS („Sąd Rejestrowy”) spółki zależnej od Cannabis Poland S.A. pod firmą VAPEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Emitent informuje, że posiada w nowo utworzonym podmiocie 100% udziałów w kapitale zakładowym.
VAPEM Sp. z o.o. będzie prowadzić sprzedaż produktów w tradycyjnej sieci sprzedaży pod marką własną „VAPE’m” z podstawową ofertą obejmującą urządzenia, susz oraz płyny CBD do waporyzacji.
Dystrybucja produktów VAPE’m będzie obejmować sklepy tradycyjne, branżowe oraz tytoniowe. Bardzo ważnym kanałem dla VAPE’m będzie również sprzedaż internetowa zakładająca dystrybucję na terenie całej Europy. VAPE’m będzie synonimem najwyższej jakości produktów za przystępną cenę, będąc alternatywą dla palenia papierosów oraz e-papierosów, gdyż waporyzatory nie spalają, lecz podgrzewają susz lub płyn: nie są więc szkodliwe dla zdrowia.
VAPEM zamierza stosować wiodącą metodę chromatografii cieczowej, aby upewniać się, że THC nie występuje w jej produktach. Proces ten usuwa również niepożądane zanieczyszczenia, które wpływają na czystość produktu. Każda partia produktów będzie testowana przez niezależne laboratoria badawcze, co pozwoli zapewnić najwyższą jakość produktów, jak również zweryfikować skład kanabinoidów oraz dopuszczalną zawartość THC poniżej 0,2%.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Founding of the subsidiary company VAPEM Ltd.


Management of Cannabis Poland S.A. ("The Issuer")
informs about registration in the National Court Register a wholly owned
subsidiary of Cannabis Poland S.A. “VAPEM Limited Company”.


VAPEM will sell products in a traditional sales
network under its own brand name "VAPE’m" covering devices, CBD flowers
and liquids for vaporization. The distribution of VAPE’m products will
include traditional retail and tobacco stores. Additionally, the online
store will be a very important distribution channel throughout the whole
Europe. VAPE’m brand will be the synonymous of high quality products at
an affordable price, available as the alternative for  cigarettes
and e-cigarettes. Vaporizators are used for heating not burning, so they
are not harmful to health. VAPEM Ltd will use the leading liquid
chromatography method to ensure THC is not present in its products.
Before sale, each batch of products will be tested by independent
research laboratories, guaranteeing the highest quality of products, as
well as verifying cannabinoid composition and acceptable content THC
below 0,2%.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-08 Grzegorz Konrad Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki