0,3040 zł
-8,85% -0,0295 zł
Cannabis Poland SA (CBD)

Akcjonariat - CANNABIS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 9 613 890,56 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 31 624 640 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 776 609
Liczba głosów na WZA: 31 624 640 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 15,10%
Kapitał akcyjny: 3 162 464,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 776 609
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 15,10%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 84,90%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
CPAR Ltd. ZWZ 4 776 609 (15,10%) 4 776 609 (15,10%) 2023-06-29 GAR

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria I - subskrypcja prywatna 5 146 609
0,10 31 624 640
3 162 464,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-09-08
połączenie z Vapem sp. z o.o. bez podwyższenia kapitału

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-09-27
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 600 000
60 000,00
0,10 0,10 26 478 031
2 647 803,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-06-29
seria A - akcje założycielskie 2011-12-08 1 500 000
1 500 000,00
0,10 1,00 1 500 000
150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-03-19
2012-02-07
seria B - subskrypcja prywatna 2012-12-05 200 000
200 000,00
0,10 1,00 1 700 000
170 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-03-19
2013-02-19
seria D - subskrypcja prywatna 2016-12-27 3 400 000
1 496 000,00
0,10 0,44
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - prawo poboru 1:1 2016-12-27 1 700 000
748 000,00
0,10 0,44
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Blue Ocean Media SA na Pixel Venture Capital SA 2016-12-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-03
seria C - subskrypcja prywatna 2017-06-29 4 000 000
4 000 000,00
0,10 1,00 5 700 000
570 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-06
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2017-06-29 600 000
1 800 000,00
0,10 3,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Pixel Venture Capital SA na Telehorse SA 2017-06-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-19
seria D - subskrypcja prywatna 2017-09-11 2 000 000
1 000 000,00
0,10 0,50 7 700 000
7 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-02-12
seria F - prawo poboru 1:4 2019-05-13 11 500 000
1 150 000,00
0,10 0,10 19 200 000
1 920 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-08
zmiana firmy z Telehorse SA na Cannabis Poland SA 2019-05-13

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-07
seria M - subskrypcja prywatna 2020-06-15 10 044 000
10 044 000,00
0,10 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - prawo poboru 4:1 2020-06-29 903 031
586 970,15
0,10 0,65 20 103 031
2 010 303,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-11-20
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2021-01-28 5 775 000
577 500,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-06-29
seria I - subskrypcja prywatna za warranty serii C 2022-11-28 5 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - subskrypcja prywatna za warranty serii D 2022-11-28 2 950 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
CPAR Ltd. ZWZ 4 776 609 18,03 4 776 609 18,03 2023-06-29
Hemp & Health SA ZWZ 1 233 200 (-220 000) 4,65 (-2,91) 1 233 200 (-220 000) 4,65 (-2,91) 2022-12-08
Cisak Dariusz 1 319 237 (-87 316) 4,98 (-2,34) 1 319 237 (-87 316) 4,98 (-2,34) 2022-08-08
Fiszer-Maliszewska, Łucja 1 255 000 (-195 000) 4,73 (-2,48) 1 255 000 (-195 000) 4,73 (-2,48) 2022-07-11
Haprin sp. z o.o. 1 264 975 (-218 000) 4,77 (-2,60) 1 264 975 (-218 000) 4,77 (-2,60) 2021-02-15
Swadkowski Tomasz ZWZ 1 500 000 7,81 (0,35) 1 500 000 7,81 (0,35) 2020-06-15
Swadkowski Tomasz ZWZ 1 500 000 7,46 (1,80) 1 500 000 7,46 (1,80) 2020-06-15
Swadkowski Tomasz ZWZ 1 500 000 5,66 (0,92) 1 500 000 5,66 (0,92) 2020-06-15
Swadkowski Tomasz ZWZ 1 500 000 4,74 (4,74) 1 500 000 4,74 (4,74) 2020-06-15
Hemp & Health SA ZWZ 1 453 200 7,56 (0,34) 1 453 200 7,56 (0,34) 2020-06-15
Hemp & Health SA ZWZ 1 453 200 (350 000) 7,22 (1,48) 1 453 200 (350 000) 7,22 (1,48) 2020-06-15
Fiszer-Maliszewska, Łucja 1 450 000 7,21 (-0,34) 1 450 000 7,21 (-0,34) 2019-10-10
Fiszer-Maliszewska, Łucja 1 450 000 7,55 1 450 000 7,55 2019-10-10
Cisak Dariusz 1 406 553 7,32 (0,33) 1 406 553 7,32 (0,33) 2019-10-10
Cisak Dariusz 1 406 553 (1 150 000) 6,99 (3,66) 1 406 553 (1 150 000) 6,99 (3,66) 2019-10-10
Hemp & Health SA wraz z Erykiem Nyckowskim 1 103 200 (332 258) 5,74 (-4,27) 1 103 200 (332 258) 5,74 (-4,27) 2019-10-08
Haprin sp. z o.o. bezpośrednio oraz przez Performance Marketing Solutions sp. z o.o. 1 482 975 (300) 7,37 (-11,88) 1 482 975 (300) 7,37 (-11,88) 2019-09-19
Haprin sp. z o.o. bezpośrednio oraz przez Performance Marketing Solutions sp. z o.o. 1 482 675 19,25 (11,53) 1 482 675 19,25 (11,53) 2019-09-19
Haprin sp. z o.o. bezpośrednio oraz przez Performance Marketing Solutions sp. z o.o. 1 482 675 (-300) 7,72 1 482 675 (-300) 7,72 2019-09-19
Haprin sp. z o.o. bezpośrednio oraz przez Performance Marketing Solutions sp. z o.o. 1 482 975 (-200 000) 7,72 (-14,13) 1 482 975 (-200 000) 7,72 (-14,13) 2019-09-19
Hemp & Health SA wraz z Erykiem Nyckowskim 770 942 10,01 (6,00) 770 942 10,01 (6,00) 2019-07-03
Hemp & Health SA wraz z Erykiem Nyckowskim 770 942 (214 900) 4,01 (-3,21) 770 942 (214 900) 4,01 (-3,21) 2019-07-03
Cisak Dariusz 256 553 (-450 000) 3,33 (-5,84) 256 553 (-450 000) 3,33 (-5,84) 2019-07-03
Hemp & Health SA wraz z Erykiem Nyckowskim 556 042 (507 117) 7,22 (4,35) 556 042 (507 117) 7,22 (4,35) 2019-06-05
Szypura Mariusz 0 (-1 502 538) 0,00 (-26,36) 0 (-1 502 538) 0,00 (-26,36) 2019-04-26
Haprin sp. z o.o. bezpośrednio oraz przez Performance Marketing Solutions sp. z o.o. 1 682 975 21,85 1 682 975 21,85 2019-04-26
Gdaniec Zdzisław 600 000 7,79 (4,67) 600 000 7,79 (4,67) 2019-01-30
Gdaniec Zdzisław 600 000 3,12 600 000 3,12 2019-01-30
Swadkowski Tomasz 0 (-500 000) 0,00 (-6,49) 0 (-500 000) 0,00 (-6,49) 2018-11-28
Swadkowski Tomasz 500 000 6,49 (3,89) 500 000 6,49 (3,89) 2018-11-27
Swadkowski Tomasz 500 000 2,60 (-3,89) 500 000 2,60 (-3,89) 2018-11-27
Cisak Dariusz 706 553 9,17 706 553 9,17 2018-11-08
Fund2 Zen Capital One sp. z o.o. SKA 391 739 5,08 (3,04) 391 739 5,08 (3,04) 2018-07-18
Fund2 Zen Capital One sp. z o.o. SKA 391 739 (265 462) 2,04 (-0,17) 391 739 (265 462) 2,04 (-0,17) 2018-07-18
Swadkowski Tomasz 500 000 6,49 500 000 6,49 2018-02-23
Szypura Mariusz 1 502 538 26,36 (6,85) 1 502 538 26,36 (6,85) 2017-12-06
Szypura Mariusz 1 502 538 19,51 1 502 538 19,51 2017-12-06
Piróg Krzysztof 78 974 (-29 849) 1,38 (-0,52) 78 974 (-29 849) 1,38 (-0,52) 2017-12-06
Łakińska, Bogna Katarzyna 365 482 6,41 (1,67) 365 482 6,41 (1,67) 2017-12-06
Łakińska, Bogna Katarzyna 365 482 4,74 365 482 4,74 2017-12-06
Konrad Grzegorz wraz z Perot sp. z o.o. 85 000 5,00 (3,51) 85 000 5,00 (3,51) 2017-11-29
Konrad Grzegorz wraz z Perot sp. z o.o. 85 000 1,49 85 000 1,49 2017-11-29
Fund2 Zen Capital One sp. z o.o. SKA ZWZ 126 277 2,21 (-5,21) 126 277 2,21 (-5,21) 2017-06-29
Fund2 Zen Capital One sp. z o.o. SKA ZWZ 126 277 (39 628) 7,42 (2,33) 126 277 (39 628) 7,42 (2,33) 2017-06-29
Piróg Krzysztof 108 823 1,90 (-4,50) 108 823 1,90 (-4,50) 2017-05-25
Piróg Krzysztof 108 823 6,40 108 823 6,40 2017-05-25
MBF Group SA 52 953 (-35 047) 3,11 (-2,06) 52 953 (-35 047) 3,11 (-2,06) 2017-03-13
Fund2 Zen Capital One sp. z o.o. SKA 86 649 5,09 86 649 5,09 2017-03-13
Hemp & Health SA 48 925 (-648 245) 2,87 (-38,14) 48 925 (-648 245) 2,87 (-38,14) 2017-02-14
Michelson Investments Ltd. 70 882 (-91 799) 4,16 (-5,40) 70 882 (-91 799) 4,16 (-5,40) 2017-01-10
MBF Group SA 88 000 5,17 88 000 5,17 2017-01-10
Skawińska Marta poprzez Blue Ocean Media sp. z o.o. 33 170 (-612 000) 1,95 (-36,00) 33 170 (-612 000) 1,95 (-36,00) 2017-01-05
Hemp & Health SA 697 170 (612 000) 41,01 (36,00) 697 170 (612 000) 41,01 (36,00) 2017-01-05
Hemp & Health SA 85 170 5,01 85 170 5,01 2017-01-05
Skawińska Marta poprzez International Media sp. z o.o. 645 170 (-254 830) 37,95 (-14,99) 645 170 (-254 830) 37,95 (-14,99) 2016-12-02
Hemp & Health SA 85 170 5,01 85 170 5,01 2016-12-02
Wiesławski Grzegorz 73 711 (-14 439) 4,33 (-0,85) 73 711 (-14 439) 4,33 (-0,85) 2016-08-16
Skawińska Marta poprzez International Media sp. z o.o. 900 000 52,94 900 000 52,94 2015-08-26
Wiesławski Grzegorz 88 150 5,18 88 150 5,18 2014-07-14
Michelson Investments Ltd. 162 681 (-88 603) 9,56 (-5,22) 162 681 (-88 603) 9,56 (-5,22) 2014-07-04
Michelson Investments Ltd. 251 284 (-148 716) 14,78 (-8,74) 251 284 (-148 716) 14,78 (-8,74) 2014-06-03
Skawińska Marta 900 000 52,94 900 000 52,94 2013-02-19
Michelson Investments Ltd. 400 000 23,52 400 000 23,52 2013-02-19

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-07-20 Prawo poboru 4:1
2019-06-04 Prawo poboru 1:4
2017-01-12 Prawo poboru 1:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.