0,2460 zł
4,24% 0,0100 zł
Cannabis Poland SA (CBD)

Akcjonariat - CANNABIS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 6 513 595,626 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 26 478 031 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 953 200
Liczba głosów na WZA: 26 478 031 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11,15%
Kapitał akcyjny: 2 647 803,10 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 953 200
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11,15%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 88,85%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Swadkowski Tomasz ZWZ 1 500 000 (5,66%) 1 500 000 (5,66%) 2020-06-15 ARX, NGG
Hemp & Health SA ZWZ 1 453 200 (5,48%) 1 453 200 (5,48%) 2020-06-15 REV, PYL

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
połączenie z Vapem sp. z o.o. bez podwyższenia kapitału

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-09-27
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 600 000
60 000,00
0,10 0,10 26 478 031
2 647 803,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-06-29
seria A - akcje założycielskie 2011-12-08 1 500 000
1 500 000,00
0,10 1,00 1 500 000
150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-03-19
2012-02-07
seria B - subskrypcja prywatna 2012-12-05 200 000
200 000,00
0,10 1,00 1 700 000
170 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-03-19
2013-02-19
seria C - prawo poboru 1:1 2016-12-27 1 700 000
748 000,00
0,10 0,44
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2016-12-27 3 400 000
1 496 000,00
0,10 0,44
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Blue Ocean Media SA na Pixel Venture Capital SA 2016-12-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-03
seria C - subskrypcja prywatna 2017-06-29 4 000 000
4 000 000,00
0,10 1,00 5 700 000
570 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-06
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2017-06-29 600 000
1 800 000,00
0,10 3,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Pixel Venture Capital SA na Telehorse SA 2017-06-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-19
seria D - subskrypcja prywatna 2017-09-11 2 000 000
1 000 000,00
0,10 0,50 7 700 000
7 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-02-12
zmiana firmy z Telehorse SA na Cannabis Poland SA 2019-05-13

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-07
seria F - prawo poboru 1:4 2019-05-13 11 500 000
1 150 000,00
0,10 0,10 19 200 000
1 920 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-08
seria M - subskrypcja prywatna 2020-06-15 10 044 000
10 044 000,00
0,10 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - prawo poboru 4:1 2020-06-29 903 031
586 970,15
0,10 0,65 20 103 031
2 010 303,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-11-20
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2021-01-28 5 775 000
577 500,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-06-29

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Cisak Dariusz 1 319 237 (-87 316) 4,97 (-2,36) 1 319 237 (-87 316) 4,97 (-2,36) 2022-08-08
Fiszer-Maliszewska, Łucja 1 255 000 (-195 000) 4,73 (-2,82) 1 255 000 (-195 000) 4,73 (-2,82) 2022-07-11
Haprin sp. z o.o. 1 264 975 (-217 700) 4,78 (-14,48) 1 264 975 (-217 700) 4,78 (-14,48) 2021-02-15
Swadkowski Tomasz ZWZ 1 500 000 7,81 (0,35) 1 500 000 7,81 (0,35) 2020-06-15
Swadkowski Tomasz ZWZ 1 500 000 7,46 (7,46) 1 500 000 7,46 (7,46) 2020-06-15
Hemp & Health SA ZWZ 1 453 200 7,57 (0,34) 1 453 200 7,57 (0,34) 2020-06-15
Hemp & Health SA ZWZ 1 453 200 (350 000) 7,23 (1,48) 1 453 200 (350 000) 7,23 (1,48) 2020-06-15
Fiszer-Maliszewska, Łucja 1 450 000 7,55 (0,34) 1 450 000 7,55 (0,34) 2019-10-10
Fiszer-Maliszewska, Łucja 1 450 000 7,21 1 450 000 7,21 2019-10-10
Cisak Dariusz 1 406 553 7,33 (0,33) 1 406 553 7,33 (0,33) 2019-10-10
Cisak Dariusz 1 406 553 (1 150 000) 7,00 (3,67) 1 406 553 (1 150 000) 7,00 (3,67) 2019-10-10
Hemp & Health SA wraz z Erykiem Nyckowskim 1 103 200 (332 258) 5,75 (-4,26) 1 103 200 (332 258) 5,75 (-4,26) 2019-10-08
Haprin sp. z o.o. bezpośrednio oraz przez Performance Marketing Solutions sp. z o.o. 1 482 675 19,26 (11,54) 1 482 675 19,26 (11,54) 2019-09-19
Haprin sp. z o.o. bezpośrednio oraz przez Performance Marketing Solutions sp. z o.o. 1 482 675 (-300) 7,72 1 482 675 (-300) 7,72 2019-09-19
Haprin sp. z o.o. bezpośrednio oraz przez Performance Marketing Solutions sp. z o.o. 1 482 975 7,72 (0,34) 1 482 975 7,72 (0,34) 2019-09-19
Haprin sp. z o.o. bezpośrednio oraz przez Performance Marketing Solutions sp. z o.o. 1 482 975 (-200 000) 7,38 (-14,48) 1 482 975 (-200 000) 7,38 (-14,48) 2019-09-19
Hemp & Health SA wraz z Erykiem Nyckowskim 770 942 10,01 (5,99) 770 942 10,01 (5,99) 2019-07-03
Hemp & Health SA wraz z Erykiem Nyckowskim 770 942 (214 900) 4,02 (-3,20) 770 942 (214 900) 4,02 (-3,20) 2019-07-03
Cisak Dariusz 256 553 (-450 000) 3,33 (-5,85) 256 553 (-450 000) 3,33 (-5,85) 2019-07-03
Hemp & Health SA wraz z Erykiem Nyckowskim 556 042 (507 117) 7,22 (4,34) 556 042 (507 117) 7,22 (4,34) 2019-06-05
Szypura Mariusz 0 (-1 502 538) 0,00 (-26,36) 0 (-1 502 538) 0,00 (-26,36) 2019-04-26
Haprin sp. z o.o. bezpośrednio oraz przez Performance Marketing Solutions sp. z o.o. 1 682 975 21,86 1 682 975 21,86 2019-04-26
Gdaniec Zdzisław 600 000 3,13 (-4,66) 600 000 3,13 (-4,66) 2019-01-30
Gdaniec Zdzisław 600 000 7,79 600 000 7,79 2019-01-30
Erne Ventures SA 792 078 10,29 (6,16) 792 078 10,29 (6,16) 2019-01-30
Erne Ventures SA 792 078 (-600 000) 4,13 (-13,95) 792 078 (-600 000) 4,13 (-13,95) 2019-01-30
Swadkowski Tomasz 0 (-500 000) 0,00 (-6,49) 0 (-500 000) 0,00 (-6,49) 2018-11-28
Swadkowski Tomasz 500 000 6,49 (3,89) 500 000 6,49 (3,89) 2018-11-27
Swadkowski Tomasz 500 000 2,60 (-3,89) 500 000 2,60 (-3,89) 2018-11-27
Erne Ventures SA 1 392 078 (-500 000) 18,08 (-6,49) 1 392 078 (-500 000) 18,08 (-6,49) 2018-11-27
Erne Ventures SA 1 892 078 (-766 603) 24,57 (-9,96) 1 892 078 (-766 603) 24,57 (-9,96) 2018-11-08
Cisak Dariusz 706 553 9,18 706 553 9,18 2018-11-08
Erne Ventures SA 2 658 681 (-331 800) 34,53 (-4,31) 2 658 681 (-331 800) 34,53 (-4,31) 2018-07-19
Fund2 Zen Capital One sp. z o.o. SKA 391 739 5,09 (3,05) 391 739 5,09 (3,05) 2018-07-18
Fund2 Zen Capital One sp. z o.o. SKA 391 739 (265 462) 2,04 (-5,39) 391 739 (265 462) 2,04 (-5,39) 2018-07-18
Erne Ventures SA 2 990 481 (-214 300) 38,84 (-2,78) 2 990 481 (-214 300) 38,84 (-2,78) 2018-07-11
Erne Ventures SA 3 204 781 (87 800) 41,62 (1,14) 3 204 781 (87 800) 41,62 (1,14) 2018-02-28
Swadkowski Tomasz 500 000 6,49 500 000 6,49 2018-02-23
Erne Ventures SA 3 116 981 (1 063 438) 40,48 (4,45) 3 116 981 (1 063 438) 40,48 (4,45) 2018-02-12
Szypura Mariusz 1 502 538 26,36 (6,85) 1 502 538 26,36 (6,85) 2017-12-06
Szypura Mariusz 1 502 538 19,51 1 502 538 19,51 2017-12-06
Piróg Krzysztof 78 974 (-29 849) 1,39 (-5,01) 78 974 (-29 849) 1,39 (-5,01) 2017-12-06
Łakińska, Bogna Katarzyna 365 482 6,41 (1,66) 365 482 6,41 (1,66) 2017-12-06
Łakińska, Bogna Katarzyna 365 482 4,75 365 482 4,75 2017-12-06
Erne Ventures SA 2 053 543 36,03 (9,36) 2 053 543 36,03 (9,36) 2017-12-06
Erne Ventures SA 2 053 543 (1 969 543) 26,67 (21,73) 2 053 543 (1 969 543) 26,67 (21,73) 2017-12-06
Konrad Grzegorz wraz z Perot sp. z o.o. 85 000 5,00 (3,51) 85 000 5,00 (3,51) 2017-11-29
Konrad Grzegorz wraz z Perot sp. z o.o. 85 000 1,49 85 000 1,49 2017-11-29
Erne Ventures SA 84 000 (-181 000) 4,94 (-10,65) 84 000 (-181 000) 4,94 (-10,65) 2017-11-29
Fund2 Zen Capital One sp. z o.o. SKA ZWZ 126 277 7,43 (5,21) 126 277 7,43 (5,21) 2017-06-29
Fund2 Zen Capital One sp. z o.o. SKA ZWZ 126 277 (39 628) 2,22 (-2,88) 126 277 (39 628) 2,22 (-2,88) 2017-06-29
Erne Ventures SA ZWZ 265 000 (9 950) 15,59 (0,59) 265 000 (9 950) 15,59 (0,59) 2017-06-29
Piróg Krzysztof 108 823 6,40 (4,49) 108 823 6,40 (4,49) 2017-05-25
Piróg Krzysztof 108 823 1,91 108 823 1,91 2017-05-25
MBF Group SA 52 953 (-35 047) 3,11 (-2,07) 52 953 (-35 047) 3,11 (-2,07) 2017-03-13
Fund2 Zen Capital One sp. z o.o. SKA 86 649 5,10 86 649 5,10 2017-03-13
Hemp & Health SA 48 925 (-36 245) 2,88 (-2,13) 48 925 (-36 245) 2,88 (-2,13) 2017-02-14
Erne Ventures SA 255 050 (97 050) 15,00 (5,71) 255 050 (97 050) 15,00 (5,71) 2017-01-17
Michelson Investments Ltd. 70 882 (-91 799) 4,17 (-5,39) 70 882 (-91 799) 4,17 (-5,39) 2017-01-10
MBF Group SA 88 000 5,18 88 000 5,18 2017-01-10
Skawińska Marta poprzez Blue Ocean Media sp. z o.o. 33 170 (-612 000) 1,95 (-36,00) 33 170 (-612 000) 1,95 (-36,00) 2017-01-05
Hemp & Health SA 85 170 (-612 000) 5,01 (-36,00) 85 170 (-612 000) 5,01 (-36,00) 2017-01-05
Hemp & Health SA 697 170 (612 000) 41,01 (36,00) 697 170 (612 000) 41,01 (36,00) 2017-01-05
Erne Ventures SA 158 000 9,29 158 000 9,29 2017-01-05
Skawińska Marta poprzez International Media sp. z o.o. 645 170 (-254 830) 37,95 (-14,05) 645 170 (-254 830) 37,95 (-14,05) 2016-12-02
Hemp & Health SA 85 170 5,01 85 170 5,01 2016-12-02
Wiesławski Grzegorz 73 711 (-14 439) 4,34 (-0,84) 73 711 (-14 439) 4,34 (-0,84) 2016-08-16
Skawińska Marta poprzez International Media sp. z o.o. 900 000 52,00 (-0,94) 900 000 52,00 (-0,94) 2015-08-26
Wiesławski Grzegorz 88 150 5,18 88 150 5,18 2014-07-14
Michelson Investments Ltd. 162 681 (-88 603) 9,56 (-5,22) 162 681 (-88 603) 9,56 (-5,22) 2014-07-04
Michelson Investments Ltd. 251 284 (-148 716) 14,78 (-8,74) 251 284 (-148 716) 14,78 (-8,74) 2014-06-03
Skawińska Marta 900 000 52,94 900 000 52,94 2013-02-19
Michelson Investments Ltd. 400 000 23,52 400 000 23,52 2013-02-19

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-07-20 Prawo poboru 4:1
2019-06-04 Prawo poboru 1:4
2017-01-12 Prawo poboru 1:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.