REKLAMA

SYNTHAVERSE SA: Złożenie oświadczenia przez KDPW o zawarciu umowy o rejestrację papierów wartościowych (warrantów serii A) w depozycie papierów wartościowych

2023-10-31 13:07
publikacja
2023-10-31 13:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-31
Skrócona nazwa emitenta
SYNTHAVERSE SA
Temat
Złożenie oświadczenia przez KDPW o zawarciu umowy o rejestrację papierów wartościowych (warrantów serii A) w depozycie papierów wartościowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SYNTHAVERSE S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) – w nawiązaniu do raportów bieżących nr 24/2023 z dnia 25.07.2023 r., nr 25/2023 z dnia 27.07.2023 r. oraz nr 32/2023 z dnia 4.10.2023 r. - informuje, że w dniu 31.10.2023 r. Spółka powzięła wiadomość o złożeniu przez KDPW oświadczenia o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie warrantów subskrypcyjnych serii A, które wyemitowano w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4/2022, podjętej 26 lipca 2022 r., zmienionej następnie uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 20/2023, podjętą 22 czerwca 2023 r., stosownie do której przyjęty został program motywacyjny skierowany do osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki (dalej: Program).
Warranty stanowią warranty subskrypcyjne, tj. papiery wartościowe imienne nowej serii A, uprawniające ich posiadaczy do zapisu lub objęcia akcji Spółki, z wyłączeniem prawa poboru, które zostały wyemitowane przez Spółkę w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

Oświadczenie dotyczy rejestracji 261.563 warrantów subskrypcyjnych serii A, które zostały objęte nieodpłatnie przez uczestników Programu. Warranty uprawniają Uczestników Programu - jako posiadaczy warrantów - do odpłatnego objęcia emitowanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii T.

Warrantom subskrypcyjnym nadano kod ISIN: PLBMDLB00042. Jako termin rejestracji warrantów wskazano dzień 2.11.2023 r.

Oświadczenie zostało złożone przez KDPW w odpowiedzi na wniosek Spółki o rejestrację warrantów subskrypcyjnych, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 32/2023 z dnia 4.10.2023 r.
Określenia użyte powyżej z wielkiej litery mają znaczenie nadane tym określeniom w Regulaminie Programu. Szczegółowe informacje dotyczące Programu opublikowane zostały w raporcie bieżącym nr 18/2022 z 27.07.2022 r.

O kolejnych działaniach w ramach realizacji Programu, Spółka będzie informować w kolejnych raportach bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-31 Mieczysław Starkowicz Prezes Zarządu
2023-10-31 Jakub Winkler Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki