REKLAMA

SYNEKTIK S.A.: Podpisanie istotnej umowy na dostawę systemu robotycznego APOTECAchemo

2021-11-23 14:42
publikacja
2021-11-23 14:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
SYNEKTIK S.A.
Temat
Podpisanie istotnej umowy na dostawę systemu robotycznego APOTECAchemo
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że otrzymał datowaną na dzień 17 listopada 2021 r. umowę pomiędzy Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie, z siedzibą przy ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków (Szpital), a konsorcjum, utworzonym przez Synektik SA jako lidera konsorcjum i X3 Soft Sp. z o.o. (z siedzibą przy ul. ul. Małachowskiego 45, 40-689 Katowice) oraz Info-Lider Sp. z o.o. (z siedzibą przy ul. Małachowskiego 45, 40-689 Katowice) jako członków konsorcjum.

Umowa dotyczy dostawy i instalacji systemu robotycznego APOTECAchemo w ramach wyposażenia dla apteki znajdującej się w nowej siedzibie Szpitala w Krakowie-Prokocimiu. Zakres umowy obejmuje również zakup i instalację oprogramowania, a także przeszkolenie personelu.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Całkowita wartość umowy wynosi 3 361 680,38 zł netto, a realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 120 dni od daty podpisania umowy.

Okres gwarancji dla systemu robotycznego wynosi 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru końcowego. Pozostałe zapisy umowy zawartej przez Spółkę nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

System robotyczny APOTECAchemo służy do automatyzacji procesu przygotowywania leków cytostatycznych stosowanych w chemioterapii, co zwiększa efektywność produkcji, zmniejsza zużycie substancji aktywnych oraz rozpuszczalników, a także ogranicza ryzyko błędów ludzkich. Robot pozwala znacząco zmniejszyć bezpośredni kontakt farmaceutów z substancjami chemicznymi, a tym samym obniżyć ryzyko narażenia personelu i środowiska na toksyczne działanie preparatów.

Informacja o podpisaniu przedmiotowej umowy została uznana przez Zarząd Synektik za istotną, ponieważ sprzedaż zaawansowanych urządzeń z obszaru terapii jest jednym ze strategicznych obszarów rozwoju zawartych w Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Synektik na lata 2017-2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-23 Cezary Kozanecki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki