REKLAMA

SUNEX S.A.: Informacja na temat przychodów zrealizowanych w III kwartale 2022 roku

2022-10-03 16:06
publikacja
2022-10-03 16:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-03
Skrócona nazwa emitenta
SUNEX S.A.
Temat
Informacja na temat przychodów zrealizowanych w III kwartale 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, iż jednostkowy poziom przychodów ze sprzedaży zrealizowany przez Emitenta w III kwartale 2022 roku wyniósł 81.864 tys. PLN i jest wyższy od przychodów ze sprzedaży za III kwartał 2021 roku o 163%.
Narastająco od początku roku jednostkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 196.415 tys. PLN i przekracza przychód wygenerowany po III kwartałach 2021 roku o 132,6%.
Ostateczna wartość przychodu ze sprzedaży za III kwartał 2022 roku może się nieznacznie zmniejszyć po wystawieniu rabatów z tytułu terminowej płatności za dostarczone towary.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-03 Marek Kossmann Członek Zarządu
2022-10-03 Beata Korona Prokurent
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki