REKLAMA

STOPKLATKA S.A.: Wstępne wyniki finansowe Stopklatka S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r.

2020-01-31 15:22
publikacja
2020-01-31 15:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-31
Skrócona nazwa emitenta
STOPKLATKA S.A.
Temat
Wstępne wyniki finansowe Stopklatka S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym podaje informację o wstępnych wynikach finansowych zanotowanych przez Emitenta w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r.

Przychody z umów z klientami
12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2019 r.: 30 031 tys. zł
12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018 r.: 27 422 tys. zł

Wynik na działalności operacyjnej
12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2019 r.: 1 379 tys. zł
12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018 r.: (2 823) tys. zł

Wynik netto
12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2019 r.: 932 tys. zł
12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018 r.: (3 270) tys. zł

Zanotowany przez Emitenta znaczący wzrost przychodów z umów z klientami jest rezultatem bardziej efektywnego wykorzystania treści programowych i w konsekwencji wyższego udziału kanału Stopklatka w oglądalności (0,96% w 2019 r. vs. 0,91% w 2018 r., SHR% All 16-49). Wzrost przychodów jest także efektem zwiększenia sprzedaży z tytułu akcji specjalnych i sponsoringu.

Należy również wspomnieć, iż przedstawione wyżej wyniki są zgodne z oczekiwaniami Zarządu Emitenta, według których włączenie Spółki do Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A., do którego doszło w 2018 r., przełożyło się na poprawę rentowności Emitenta poprzez wykorzystanie efektu synergii nie tylko w obszarze zakupu kontentu, ale również w zakresie kosztów wynagrodzeń i działań marketingowych.

Ostateczne wyniki finansowe Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r. (wraz z danymi porównawczymi) oraz rezultaty oglądalności Stopklatki zostaną przedstawione w raporcie rocznym Stopklatka S.A. za rok 2019, którego publikacja zaplanowana jest na 19 marca 2020 r. (zgodnie z informacją przekazaną w raporcie EBI nr 1/2020 w dniu 22 stycznia 2020 r.).

W przypadku, gdyby przed publikacją wskazanego raportu rocznego wysokość zaprezentowanych wyników znacząco się zmieniła, Spółka niezwłocznie opublikuje raport bieżący z ich aktualizacją.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-31 Bogusław Kisielewski Prezes Zarządu
2020-01-31 Małgorzata Parczewska - Pałka Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki