5,8000 zł
-7,94% -0,5000 zł
Stopklatka SA (STK)

Akcjonariat - STOPKLA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 64 793 308 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 11 171 260 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 129 145
Liczba głosów na WZA: 11 171 260 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 99,62%
Kapitał akcyjny: 11 171 260,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 129 145
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 99,62%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,38%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kino Polska TV SA 11 129 145 (99,62%) 11 129 145 (99,62%) 2019-12-05 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2009-02-02 1 756 000
17 560 000,00
10,00 10,00 1 756 000
17 560 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-06-30
split 1:10 2009-12-10
1,00 1 756 000
1 756 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-02-05
seria B - subskrypcja prywatna 2010-05-06 193 045
789 554,05
1,00 4,09 1 949 045
1 949 045,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-09
2010-07-29
zmiana akcji serii A - rozdzielenie na serie A1 i A2 2010-06-09
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-01
seria C - prawo poboru 4:1 2011-06-29 326 201
1 115 607,42
1,00 3,42 2 275 246
2 275 246,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-03
seria D - prawo poboru 1:1,87 2014-04-28 4 254 710
9 785 833,00
1,00 2,30 6 529 956
6 529 956,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-16
seria E - prawo poboru 1,407:1 2015-12-07 4 641 304
10 674 999,20
1,00 2,30 11 171 260
11 171 260,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-09

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Kino Polska TV SA 10 920 784 (674 616) 97,76 (6,04) 10 920 784 (674 616) 97,76 (6,04) 2018-10-05
Altan Hakan 0 (-647 844) 0,00 (-5,80) 0 (-647 844) 0,00 (-5,80) 2018-10-05
Kino Polska TV SA 10 246 168 (1 014 286) 91,72 (9,08) 10 246 168 (1 014 286) 91,72 (9,08) 2018-09-06
Altan Hakan 647 844 (-99 999 352 155) 5,80 (-9994,19) 647 844 (-1 014 286) 5,80 (-9,08) 2018-09-06
Kino Polska TV SA 9 231 882 (4 646 773) 82,64 (41,60) 9 231 882 (4 646 773) 82,64 (41,60) 2018-06-14
Agora SA 0 (-4 596 203) 0,00 (-41,14) 0 (-4 596 203) 0,00 (-41,14) 2018-06-14
Altan Hakan SA-Q2 2016 99 999 999 999 (99 998 337 869) 9999,99 (9985,11) 1 662 130 14,88 2016-08-11
Altan Hakan SA-Q2 2016 1 662 130 (690 124) 14,88 1 662 130 (690 124) 14,88 2016-08-11
Kino Polska TV SA ZWZ 4 585 109 (1 904 957) 41,04 4 585 109 (1 904 957) 41,04 2016-06-27
Agora SA ZWZ 4 596 203 (1 916 051) 41,14 (0,10) 4 596 203 (1 916 051) 41,14 (0,10) 2016-06-27
Altan Hakan 972 006 14,88 (6,18) 972 006 14,88 (6,18) 2015-07-30
Altan Hakan 972 006 8,70 972 006 8,70 2015-07-30
Ipopema TFI SA poprzez Total FIZ 1 790 (-521 042) 0,02 (-7,98) 1 790 (-521 042) 0,02 (-7,98) 2015-07-29
Kino Polska TV SA 2 680 152 41,04 (17,05) 2 680 152 41,04 (17,05) 2014-07-16
Kino Polska TV SA 2 680 152 (1 746 301) 23,99 (-17,05) 2 680 152 (1 746 301) 23,99 (-17,05) 2014-07-16
Ipopema TFI SA poprzez Total FIZ 522 832 (350 211) 8,00 (0,42) 522 832 (350 211) 8,00 (0,42) 2014-07-16
Agora SA 2 680 152 41,04 (17,05) 2 680 152 41,04 (17,05) 2014-07-16
Agora SA 2 680 152 (1 746 302) 23,99 (9,69) 2 680 152 (1 746 302) 23,99 (9,69) 2014-07-16
Kino Polska TV SA 933 851 41,04 (26,74) 933 851 41,04 (26,74) 2014-03-12
Kino Polska TV SA 933 851 (-933 850) 14,30 (-67,78) 933 851 (-933 850) 14,30 (-67,78) 2014-03-12
Agora SA 933 850 14,30 (-26,74) 933 850 14,30 (-26,74) 2014-03-12
Agora SA 933 850 41,04 933 850 41,04 2014-03-12
Ipopema TFI SA 172 621 7,58 (4,94) 172 621 7,58 (4,94) 2013-09-30
Ipopema TFI SA 172 621 2,64 172 621 2,64 2013-09-30
Ziemski Sławomir 1 063 (-143 990) 0,04 (-6,33) 1 063 (-143 990) 0,04 (-6,33) 2013-09-25
Ziemski Sławomir 145 053 (-6 447) 6,37 (-0,28) 145 053 (-6 447) 6,37 (-0,28) 2013-09-24
Basiak Przemysław 12 (-176 348) 0,00 (-9,04) 12 (-176 348) 0,00 (-9,04) 2013-09-19
Kino Polska TV SA 1 867 701 (69 415) 82,08 (3,05) 1 867 701 (69 415) 82,08 (3,05) 2012-07-05
Bortnik Adam 160 0,00 160 0,00 2012-07-05
Bortnik Adam 160 (-66 795) 0,00 (-2,94) 160 (-66 795) 0,00 (-2,94) 2012-07-05
Kisielewski Bogusław 0 (-757) 0,00 (-0,03) 0 (-757) 0,00 (-0,03) 2012-03-23
Kisielewski Bogusław 757 0,03 757 0,03 2012-03-22
Kino Polska TV SA 1 798 286 (27 525) 79,03 (1,21) 1 798 286 (27 525) 79,03 (1,21) 2011-12-30
Kino Polska TV SA 1 770 761 (144 511) 77,82 (6,35) 1 770 761 (144 511) 77,82 (6,35) 2011-12-21
Bortnik Adam 66 955 (-79 555) 2,94 (-4,57) 66 955 (-79 555) 2,94 (-4,57) 2011-12-21
Ziemski Sławomir 151 500 (54 000) 6,65 (1,65) 151 500 (54 000) 6,65 (1,65) 2011-11-16
Kino Polska TV SA 1 626 250 (325 250) 71,47 (4,72) 1 626 250 (325 250) 71,47 (4,72) 2011-11-03
Kino Polska TV SA 1 301 000 66,75 (9,57) 1 301 000 66,75 (9,57) 2011-06-30
Kino Polska TV SA 1 301 000 (30 000) 57,18 (-8,03) 1 301 000 (30 000) 57,18 (-8,03) 2011-06-30
Bortnik Adam 146 510 7,51 (1,08) 146 510 7,51 (1,08) 2011-06-30
Bortnik Adam 146 510 (-30 000) 6,43 (-2,56) 146 510 (-30 000) 6,43 (-2,56) 2011-06-30
Kołaczyk Marta 25 000 1,00 (-0,42) 25 000 1,00 (-0,42) 2011-03-31
Bortnik Adam 176 510 (1 020) 8,99 (-0,01) 176 510 (1 020) 8,99 (-0,01) 2010-12-31
Basiak Przemysław 176 360 9,04 (1,29) 176 360 9,04 (1,29) 2010-12-31
Basiak Przemysław 176 360 (-350) 7,75 (-1,31) 176 360 (-350) 7,75 (-1,31) 2010-12-31
Net Internet SA 0 (-393 807) 0,00 (-20,20) 0 (-393 807) 0,00 (-20,20) 2010-12-05
Kino Polska TV SA 1 271 000 (393 807) 65,21 (20,21) 1 271 000 (393 807) 65,21 (20,21) 2010-12-05
Ziemski Sławomir 97 500 5,00 (0,72) 97 500 5,00 (0,72) 2010-12-01
Ziemski Sławomir 97 500 (6 000) 4,28 (-0,41) 97 500 (6 000) 4,28 (-0,41) 2010-12-01
Ziemski Sławomir 91 500 4,69 91 500 4,69 2010-11-30
Basiak Przemysław w tym 350 PDA 176 710 (360) 9,06 (0,02) 176 710 (360) 9,06 (0,02) 2010-08-20
Basiak Przemysław w tym 350 PDA 176 350 (350) 9,04 (-0,98) 176 350 (350) 9,04 (-0,98) 2010-07-27
Bortnik Adam w tym 510 PDA 175 490 (-1 020) 9,00 (-0,05) 175 490 (-1 020) 9,00 (-0,05) 2010-07-19
Bortnik Adam w tym 510 PDA 176 510 (510) 9,05 (-0,97) 176 510 (510) 9,05 (-0,97) 2010-07-19
Net Internet SA 393 807 (-116 398) 20,20 (-5,97) 393 807 (-116 398) 20,20 (-5,97) 2010-07-13
Kino Polska TV SA 877 193 (292 398) 45,00 (15,00) 877 193 (292 398) 45,00 (15,00) 2010-07-13
Chazbijewicz Romuald 0 (-176 000) 0,00 (-9,03) 0 (-176 000) 0,00 (-9,03) 2010-07-13
Walukiewicz Andrzej 20 000 1,13 (0,11) 20 000 1,13 (0,11) 2010-06-30
Walukiewicz Andrzej 20 000 1,02 20 000 1,02 2010-06-30
Walukiewicz Andrzej 20 000 1,02 20 000 1,02 2010-06-30
Papuga Tomasz 10 000 0,56 (0,05) 10 000 0,56 (0,05) 2010-06-30
Papuga Tomasz 10 000 0,51 10 000 0,51 2010-06-30
Papuga Tomasz 10 000 0,51 10 000 0,51 2010-06-30
Net Internet SA 510 205 26,17 (-2,88) 510 205 26,17 (-2,88) 2010-06-30
Net Internet SA 510 205 29,05 510 205 29,05 2010-06-30
Maćkowiak Piotr 20 000 1,13 (0,11) 20 000 1,13 (0,11) 2010-06-30
Maćkowiak Piotr 20 000 1,02 20 000 1,02 2010-06-30
Maćkowiak Piotr 20 000 1,02 20 000 1,02 2010-06-30
Laskowski Ryszard 10 000 0,51 (-0,05) 10 000 0,51 (-0,05) 2010-06-30
Laskowski Ryszard 10 000 0,56 (0,05) 10 000 0,56 (0,05) 2010-06-30
Laskowski Ryszard 10 000 0,51 10 000 0,51 2010-06-30
Kołaczyk Marta 25 000 1,42 (0,14) 25 000 1,42 (0,14) 2010-06-30
Kołaczyk Marta 25 000 1,28 25 000 1,28 2010-06-30
Kino Polska TV SA 584 795 30,00 (-3,30) 584 795 30,00 (-3,30) 2010-06-30
Kino Polska TV SA 584 795 33,30 584 795 33,30 2010-06-30
Chazbijewicz Romuald 176 000 9,03 (-0,99) 176 000 9,03 (-0,99) 2010-06-30
Chazbijewicz Romuald 176 000 10,02 176 000 10,02 2010-06-30
Bortnik Iwona 28 000 1,59 (0,16) 28 000 1,59 (0,16) 2010-06-30
Bortnik Iwona 28 000 1,43 28 000 1,43 2010-06-30
Bortnik Iwona 28 000 1,43 28 000 1,43 2010-06-30
Bortnik Adam 176 000 10,02 (0,99) 176 000 10,02 (0,99) 2010-06-30
Bortnik Adam 176 000 9,03 176 000 9,03 2010-06-30
Basiak Przemysław 176 000 10,02 (0,99) 176 000 10,02 (0,99) 2010-06-30
Basiak Przemysław 176 000 9,03 176 000 9,03 2010-06-30
Barcikowska Wiesława 10 000 0,56 (0,05) 10 000 0,56 (0,05) 2010-06-30
Barcikowska Wiesława 10 000 0,51 10 000 0,51 2010-06-30
Barcikowska Wiesława 10 000 0,51 10 000 0,51 2010-06-30
Barańczyk Piotr 10 000 0,56 (0,05) 10 000 0,56 (0,05) 2010-06-30
Barańczyk Piotr 10 000 0,51 10 000 0,51 2010-06-30
Barańczyk Piotr 10 000 0,51 10 000 0,51 2010-06-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-12-18 Prawo poboru 1632489:1160326
2014-05-16 Prawo poboru 1137623:2127355
2011-08-01 Prawo poboru 4:1
2011-08-01 Prawo poboru 4:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.