8,2500 zł
7,14% 0,5500 zł
Stelmet SA (STL)

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Stelmet S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-07
Skrócona nazwa emitenta
STELMET S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Stelmet S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Stelmet S.A. [Spółka] informuje, że w dniu 7 listopada 2019 r., w związku z rozliczeniem nabycia akcji Spółki w ramach ogłoszonego wezwania, otrzymał od Pana Stanisława Bieńkowskiego datowane na ten sam dzień zawiadomienie przekazane na podstawie art. 77 ust. 7 oraz art. 69a Ustawy o ofercie publicznej […] o następującej treści:
„Na podstawie art. 77 ust. 7 oraz art. 69a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623) ("Ustawa o Ofercie") niniejszym zawiadamiam, że w wyniku ogłoszonego przeze mnie w dniu 12 września 2019 roku wezwania na sprzedaż akcji Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572298 („Spółka”, „Emitent”) nabyłem 24.074.623 akcje Spółki. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 7 listopada 2019 roku.
W wyniku zawarcia w/w transakcji zmienił się mój bezpośredni i pośredni udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Przed rozliczeniem ww. transakcji posiadałem łącznie 23.844.288 akcji Spółki stanowiących 81,20% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 23.844.288 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 81,20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:
- bezpośrednio posiadałem 279.780 akcji Spółki stanowiących 1,0% kapitału zakładowego Spółki
i uprawniających do 279.780 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 1,0% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz
- pośrednio w związku z posiadaniem wszystkich certyfikatów inwestycyjnych Rainbow Fund 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który posiadał 23.564.508 akcji Spółki stanowiących 80,2% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 23.564.508 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 80,2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Aktualnie, po rozliczeniu transakcji, o której mowa powyżej bezpośrednio posiadam łącznie 24.074.623 akcji Spółki stanowiących 81,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 24.074.623 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 81,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Ponadto informuję, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie oraz nie występują podmioty zależne, które posiadałyby akcje Spółki.
Dodatkowo informuję, że nie posiadam instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust.1 pkt 1 i 2 Ustawy o Ofercie.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-07 Stanisław Bieńkowski Prezes Zarządu
2019-11-07 Andrzej Trybuś Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.