REKLAMA
PIT 2023

STALPRODUKT: Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w III kwartale 2023 roku

2023-11-03 14:25
publikacja
2023-11-03 14:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-03
Skrócona nazwa emitenta
STALPRODUKT
Temat
Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w III kwartale 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z obowiązującymi w spółce Stalprodukt S.A. („Emitent”, „Spółka”) Indywidualnymi Standardami Raportowania, Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości informację na temat wyników osiągniętych przez Grupę Stalprodukt w III kwartale 2023 r., które wykazały istotne odchylenia od średniej wielkości osiągniętej w tym samym okresie w ciągu 2 ostatnich lat. Przyjęte przez Spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 25 % w stosunku do wartości bazowej.

Istotne zmiany w odniesieniu do średniej wielkości z 2 ostatnich lat nastąpiły w przypadku następujących pozycji:

1. Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej, który w III kw. 2023 r. wyniósł 4 111 tys. zł (w porównaniu do kwoty 156 382 tys. zł, stanowiącej średnią wyników z III kw. 2021 r. i 2022 r.).

2. Skonsolidowanego zysku netto, który w III kw. 2023 r. wyniósł 13 452 tys. zł (w porównaniu do kwoty 120 763 tys. zł, stanowiącej średnią wyników z III kw. 2021 r. i 2022 r.).

3. Przychodów Segmentu Profili, które w III kw. 2023 r. wyniosły 147 584 tys. zł (w porównaniu do kwoty 241 335 tys. zł, stanowiącej średnią wyników z III kw. 2021 r. i 2022 r.).

Spadek zarówno zysku na działalności operacyjnej, jak i zysku netto Grupy Stalprodukt w III kw. 2023 r. spowodowany jest skrajnie niekorzystnymi warunkami otoczenia gospodarczego, w jakim funkcjonuje Stalprodukt S.A. i spółki z Grupy, w tym głównie znaczącymi spadkami zamówień, a w konsekwencji realizowanych wolumenów i cen sprzedaży wyrobów gotowych przy stosunkowo wysokich kosztach wytworzenia. Największy spadek przychodów ze sprzedaży dotknął Segmentu Profili.

Zarząd Spółki podkreśla także, iż powyższe dane zostały przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku zostanie podany do publicznej wiadomości zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2023 r. podanymi w raporcie bieżącym nr 1/2023 z dnia 18.01.2023 roku, tj. 15 listopada 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-03 Piotr Janeczek Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny .
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki