REKLAMA

ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii D1

2017-09-12 18:56
publikacja
2017-09-12 18:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2017 KNF
Data sporządzenia: 2017-09-12
Skrócona nazwa emitenta
ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.
Temat
Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii D1
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Emitent"), informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 12 września 2017 roku została podjęta przez Zarząd Emitenta uchwała w przedmiocie emisji obligacji imiennych serii D1, w liczbie nie większej niż 500 sztuk, o wartości nominalnej każdej poszczególnej obligacji w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych), tj. o łącznej wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych obligacji w wysokości nie wyższej niż 5.000.000 zł (pięć milionów złotych).

Celem emisji obligacji serii D1 jest pozyskanie środków na sfinansowanie zakupu nieruchomości położonej w Katowicach.

Obligacje serii D1 będą emitowane jako obligacje zabezpieczone. Spółka doprowadzi do ustanowienia następujących zabezpieczeń:
- Emitent złoży oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego do sumy zabezpieczenia w wysokości 120% wartości nominalnej przydzielonych Obligacji Serii D1.
- hipoteki umownej w kwocie stanowiącej co najmniej 120% łącznej wartości nominalnej przydzielonych Obligacji na wskazanej nieruchomości będącej własnością Spółki.
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-12 Ofka Piechniczek Prezes Zarządu
2017-09-12 Kornelia Kita Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki