REKLAMA

SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji

2021-05-27 14:12
publikacja
2021-05-27 14:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_akcjonariusza_o_przekroczeniu_progu_-_Skyline_Investment_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-27
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Skyline Investment S.A. ("Spółka") informuje, iż dnia 27 maja 2021 r. otrzymał od Członka Zarządu IMW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pani Pauliny Niewiadomskiej zawiadomienie, iż w dniu 21 maja 2021 r. IMW Sp. z o.o. nabyła:

- 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji Skyline Investment S.A. w transakcji poza rynkiem regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. oraz nastąpiła zmiana w dotychczas posiadanym udziale w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu.

Przed transakcją nabycia 3.000.000 szt. akcji IMW Sp. z o.o. posiadała 0 szt. akcji spółki Skyline Investment S.A., które stanowiły 0% udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 0 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowiło 0% głosów na walnym zgromadzeniu.

Obecnie IMW Sp. z o.o. posiada łącznie 3.000.000 szt. akcji Skyline Investment S.A., które stanowią 12,86% udział w kapitale zakładowym i dają prawo do 3.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 12,86% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie Pani Paulina Niewiadomska, Członek Zarządu IMW Sp. z o.o. oświadczyła, że poza Skyline Investment S.A. spółka IMW nie posiada podmiotów zależnych oraz nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.

Ogólna liczba akcji Spółki jak i ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 23 321 000.

Treść zawiadomienia w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu - Skyline Investment S.A..pdfZawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu - Skyline Investment S.A..pdf Zawiadomienie IMW

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-27 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey
2021-05-27 Zbigniew Fornal Wiceprezes Zarządu Zbigniew Fornal
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki