REKLAMA

SKYLINE INVESTMENT S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

2022-05-27 21:34
publikacja
2022-05-27 21:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-27
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Skyline Investment S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 maja 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru audytora, który dokona przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za I półrocze 2022 r. oraz przeprowadzi badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za rok obrotowy 2022, oraz dokona przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za I półrocze 2023 r., oraz przeprowadzi badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za rok obrotowy 2023 - audytorem Skyline Investment będzie ponownie BGGM Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

BGGM Audyt Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3489. Umowa z audytorem zostanie zawarta na przegląd oraz badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za rok obrotowy 2022 i 2023. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został dokonany zgodnie z § 22 ust. 4 lit l) Statutu Skyline Investment S.A., obowiązującymi przepisami oraz przyjętą przez Radę Nadzorczą Emitenta polityką wyboru firmy audytorskiej. Emitent korzystał już z usług wyżej wymienionego podmiotu w zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-27 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey
2022-05-27 Zbigniew Fornal Wiceprezes Zarządu Zbigniew Fornal
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki