REKLAMA

SKOTAN S.A.: Zmiany w zakresie zabezpieczenia obligacji serii I, K, L, M, N, O i P oraz likwidacja instalacji badawczej „Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych”

2021-06-30 21:08
publikacja
2021-06-30 21:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-30
Skrócona nazwa emitenta
SKOTAN S.A.
Temat
Zmiany w zakresie zabezpieczenia obligacji serii I, K, L, M, N, O i P oraz likwidacja instalacji badawczej „Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Skotan S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje iż w dniu 30 czerwca 2021 r. podpisał porozumienia z obligatariuszami posiadającymi obligacje serii K, L, M, N, O i P wyemitowane przez Spółkę, w których wymienieni obligatariusze wyrazili zgodę na wykreślenie z rejestru zastawów instalacji badawczej wytworzonej w ramach projektu „Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych”, zlokalizowanej na terenie dzierżawionym przez Spółkę od Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. („Grupa Azoty ZAK”) w Kędzierzynie Koźlu. Strony postanowiły rozwiązać stosowne umowy zastawu.

Również w dniu 30 czerwca 2021 r. Zarząd Spółki powziął wiedzę o podjęciu decyzji przez obligatariusza obligacji serii I, w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przedmiotu zabezpieczenia roszczeń z tytułu nabycia tych obligacji tj. na zdjęcie zastawu ustanowionego na wymienionej instalacji w Kędzierzynie Koźlu i zastąpienie go zastawem na instalacji badawczej do produkcji estrów etylowych wyższych kwasów tłuszczowych, wchodzącej w skład projektu „Produkty i metoda wytwarzania nutraceutyków opartych na estrach etylowych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6”, zlokalizowanej w Czechowicach Dziedzicach.

Zarząd Spółki przypomina, iż zastaw rejestrowy ustanowiony przez Emitenta na instalacji badawczej wytworzonej w ramach zrealizowanego przez Emitenta projektu badawczo - rozwojowego pod nazwą "Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych" stanowił zabezpieczenie spłaty obligacji wymienionych serii I, K, L, M, N, O i P, o czym Emitent informował w raportach bieżących odpowiednio nr 6/2018, 24/2018, 26/2018, 31/2018, 3/2019, 4/2019 i 11/2019.

Uzyskanie powyższych zgód umożliwia przeprowadzenie przez Emitenta likwidacji instalacji badawczej w Kędzierzynie Koźlu, co jest celowe ze względu na koszty jej utrzymania, przy ograniczonej bezpośredniej dostępności paliwa (odpadowego wodoru) umożliwiającego jej operacyjne funkcjonowanie.

Nieprzenaszalne obiekty budowlane znajdujące się na dzierżawionym terenie podlegają rozliczeniu z Grupą Azoty ZAK na mocy porozumienia stron. Aktywa trwałe o operacyjnej zdolności podlegają zabezpieczeniu na terenie zakładów produkcyjnych Skotan S.A. w Czechowicach Dziedzicach oraz podmiotów trzecich, na mocy odrębnych umów najmu, z zamiarem ich dalszej eksploatacji lub sprzedaży.

Powstałe w wyniku realizacji projektu technologie przetwarzania wodoru odpadowego na energię użytkową oraz przetwarzania gazu koksowniczego do celów energetycznych, będące know-how o rzeczywistej wartości użytkowej, wciąż stanowią przedmiot działań komercjalizacyjnych Spółki. Spółka podejmuje działania w zakresie poszukiwania partnera branżowego, który umożliwi ich dalszy rozwój.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-30 Jacek Kostrzewa Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki