SFINKS POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. umowy inwestycyjnej z udziałowcem Fabryka Pizzy Sp. z o.o.

2020-05-15 17:46
publikacja
2020-05-15 17:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-15
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. umowy inwestycyjnej z udziałowcem Fabryka Pizzy Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Emitent", "Sfinks", "Spółka"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 28/2016, 17/2018, 54/2019 oraz 17/2020 dotyczących Umowy Inwestycyjnej z dnia 28 grudnia 2016 r. zawartej przez Sfinks z osobą fizyczną posiadającą 100% udziałów w spółce Fabryka Pizzy Sp. z o.o., do której należy marka "Fabryka Pizzy" ("Udziałowiec"), informuje, że Emitent w dniu 15 maja 2020 r. zawarł z Udziałowcem kolejne porozumienie do tejże umowy, na podstawie którego termin zapłaty ceny za udziały ww. spółki, tj. kwoty 8 000 000,00 PLN, został ponownie wydłużony tj. do dnia 1 czerwca 2020 r.

Emitent informuje przy tym, że powyższe związane jest bezpośrednio z prowadzonymi przez Emitenta z Udziałowcem rozmowami nt. zmiany warunków ww. umowy uwzgledniających aktualne warunki otoczenia biznesowego. Do czasu dokonania przez Strony szczegółowych ustaleń w tym zakresie i podpisania wiążących umów, pozostają one związane dotychczasową Umową Inwestycyjną z uwzględnieniem powyższego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-15 Sylwester Cacek Prezes Zarządu
2020-05-15 Dorota Cacek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki