0,6000 zł
-4,46% -0,0280 zł
Sfinks Polska SA (SFS)

Aktualizacja informacji nt. emisji obligacji zamiennych na akcje serii L

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 60 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-12
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. emisji obligacji zamiennych na akcje serii L
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2019 w sprawie emisji obligacji serii A2 zamiennych na akcje serii L („Obligacje”), w związku z obowiązkiem prawnym zamieszczania w propozycji nabycia Obligacji informacji wynikających z art. 35 Ustawy o obligacjach, Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12 listopada 2019 r. Spółka dokonała oszacowania wartości zobowiązań Emitenta zaciągniętych na ostatni dzień III kwartału roku obrotowego trwającego od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. i podjęła decyzję o ich przekazaniu do publicznej wiadomości.

W związku z powyższym Spółka informuje, że szacowana wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień 30.09.2019 r., z uwzględnieniem wpływu MSSF 16 tj. ujęciem w formie zobowiązania finansowego umów dzierżawy, leasingu i najmu w estymowanym okresie ich trwania, które pod MSR17 nie były traktowane jako zobowiązanie bilansowe, wyniosła 311.317 tys. PLN, w tym przeterminowanych 17.016 tys. PLN. Szacowana wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień 30.09.2019 r. w wersji bez wpływu MSSF16 wynosi: 137.525 tys. PLN

Z uwagi na szacunkowy charakter prezentowanych wielkości mogą one ulec zmianie, a ostateczne dane w tym zakresie zostaną przekazane w dniu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Spółka przypomina, że Emisja Obligacji jest prowadzona w drodze oferty prywatnej w trybie, o którym mowa w art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach, poprzez złożenie propozycji nabycia Obligacji nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonym inwestorom. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą podlegać zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych ("KDPW"), o którym mowa w art. 8 Ustawy o Obligacjach. Dniem emisji Obligacji będzie data zarejestrowania Obligacji w KDPW.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-12 Sylwester Cacek Prezes Zarządu
2019-11-12 Dorota Cacek Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.