REKLAMA

SERINUS ENERGY PLC.: Przedłużenie okresu obniżki wynagrodzeń Dyrektorów Wykonawczych i honorariów Dyrektorów Niewykonawczych

2020-07-02 08:00
publikacja
2020-07-02 08:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
17_2020_zalacznik_-_attachment.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-02
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Przedłużenie okresu obniżki wynagrodzeń Dyrektorów Wykonawczych i honorariów Dyrektorów Niewykonawczych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Spółka”) notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja, że członkowie Rady Dyrektorów Spółki podjęli decyzję o przedłużeniu okresu tymczasowej obniżki wynagrodzeń i honorariów, ogłoszonej przez Spółkę w raporcie bieżącym 11/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. Obniżka będzie utrzymana w związku z obecną sytuacją gospodarczą, będącą wynikiem pandemii COVID-19 spotęgowanej niskimi cenami surowców. Głównym celem Spółki pozostaje bezpieczeństwo i dobro pracowników, z jednoczesnym zabezpieczeniem działalności operacyjnej, zaś prace przedstawione w raporcie bieżącym 7/2020 z dnia 20 marca br. są nadal skutecznie realizowane.

Rada Dyrektorów przeprowadziła analizę i podjęła decyzję o kontynuacji w okresie od dnia 1 lipca do 30 września br. następujących działań tymczasowych, z zastrzeżeniem ich dalszej weryfikacji na koniec tego okresu:

- obniżka podstawowych wynagrodzeń o 20% w przypadku Jeffrey’a Aulda i Andrew Fairclougha – Dyrektorów Wykonawczych, przy czym Dyrektorzy Wykonawczy w miejsce obniżki wynagrodzeń otrzymają ekwiwalent w postaci akcji zwykłych Spółki; oraz
- tymczasowa obniżka o 25% honorariów pobieranych przez Dyrektorów Niewykonawczych w tym samym okresie.

Akcje emitowane na rzecz Dyrektorów Wykonawczych zostaną przydzielone w okresie pięciu dni roboczych od dnia 30 września 2020 r., bądź w późniejszym okresie w zależności od decyzji Rady Dyrektorów. Liczba emitowanych akcji zwykłych zostanie określona jako iloraz wartości brutto obniżki wynagrodzeń w stosunku do ważonego wolumenem średniego kursu jednej Akcji Zwykłej w okresie 90 dni, kończącym się w dniu 30 września 2020 r., bądź w późniejszym okresie w zależności od decyzji Rady Dyrektorów.

Przeprowadzenie emisji akcji na rzecz Dyrektorów Wykonawczych zostanie ogłoszone w odrębnym komunikacie.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com
Załączniki
Plik Opis
17 2020_załącznik - attachment.pdf17 2020_załącznik - attachment.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 17/2020Date: 2020-07-02Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Executive Salary and Director Remuneration Reductions Extended


Legal basis: Other regulations


Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act
of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of
SERINUS ENERGY plc (“Company”) are listed on AIM in the UK, the
Management of the Company informs that it has published outside the
Republic of Poland information that the Directors of the Company have
agreed to extend the temporary reduction in salaries and fees previously
announced in the Company’s current report 11/2020 on 27 April 2020. The
reductions will remain due to the current economic environment created
by the impact of COVID-19 and compounded by low commodity prices. The
Company’s priority remains the safety and well-being of its staff while
safeguarding its operations and the actions announced in its current
report 7/2020 on 20 March 2020 continue to be successfully implemented.


The Board has reviewed and agreed to continue the following temporary
measures, with effect from 1 July 2020 until 30 September 2020, subject
to further review at the end of that period:


- a 20% reduction in the base salary for Jeffrey Auld and Andrew
Fairclough the Executive Directors, for which the Executive Directors
will receive ordinary shares in the Company in lieu of the equivalent
amount of salary deducted; and- the Non-Executive Directors will
also take a temporary 25% reduction in fees for the same period.


Shares issued to the Executive Directors will be allotted within five
business days following 30 September 2020, and any subsequent period as
may be implemented by the Board. The number of ordinary shares to be
issued is to be determined by dividing the gross amount of salary
deducted by the volume weighted average of the middle market quotations
for one Ordinary Share for the 90 days ending on 30 September 2020, or
any subsequent period as may be implemented by the Board.


A further announcement will be made when the shares are issued to the
Executive Directors.


The attachment to this current report contains text of the original
press release in English, which has been filed by the Company in the UK
and will also be available on Company’s website: www.serinusenergy.com


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-02 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki