REKLAMA

SELVITA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU - objęcie akcji Selvita S.A. wyemitowanych w związku z podziałem Ryvu Therapeutics S.A.

2019-10-17 22:04
publikacja
2019-10-17 22:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_Augebit_FIZ_art._69_OfertPublU_Dzien_Przydzialu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-17
Skrócona nazwa emitenta
SELVITA S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU - objęcie akcji Selvita S.A. wyemitowanych w związku z podziałem Ryvu Therapeutics S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Selvita CRO S.A., dalej: "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 7 października 2019 r. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia od Augebit FIZ zarządzanego przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, które Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. Złożenie powyższego zawiadomienia związane jest z objęciem akcji Spółki wyemitowanych w ramach podziału Ryvu Therapeutics S.A. (dawniej Selvita S.A.) i stanowi kolejną notyfikację w związku z przydziałem akcji podziałowych, który nastąpił w dniu 11 października 2019 r.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie_Augebit FIZ_art. 69 OfertPublU_Dzień Przydziału.pdfZawiadomienie_Augebit FIZ_art. 69 OfertPublU_Dzień Przydziału.pdf Zawiadomienie Augebit FIZ art. 69 OfertPublU Dzień Przydziału

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-17 Bogusław Sieczkowski Prezes Zarządu
2019-10-17 Miłosz Gruca Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki