SELENA FM S.A.: Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta

2019-06-11 13:39
publikacja
2019-06-11 13:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-11
Skrócona nazwa emitenta
SELENA FM S.A.
Temat
Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Selena FM S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał informację, że spółka zależna od Emitenta - Selena Vostok OOO- zawarła z Credit Agricole Corporate and Investment Bank A.O. („Bank”) umowę odnawialnej linii kredytowej.

Wysokość udostępnionej linii kredytowej wynosi 350 mln RUB (20,475 mln PLN wg średniego kursu NBP z dnia 11.06.2019 r. 1 RUB = 0,0585 PLN). Okres udostępnienia linii kredytowej przez Bank do 10.07.2020 r. Kredyt oprocentowany jest według stawki zmiennej MOSPRIME 6M + 1,2%. Środki pozyskane z kredytu zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności spółki Selena Vostok OOO.

Zabezpieczeniem kredytu jest gwarancja udzielona dla Banku przez Credit Agricole Bank Polska S.A. zgodnie z umową o linię gwarancyjną zawartą pomiędzy Emitentem a Credit Agricole Bank Polska S.A.
Przyznane łącznie finansowanie w wysokości do 350 mln RUB stanowi na dzień przekazania raportu ok. 5% wysokości linii kredytowych posiadanych przez Selenę FM i spółki zależne w bankach.

Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego rodzaju umów..

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-11 Elżbieta Korczyńska Członek Zarządu
2019-06-11 Andrzej Lipowicz Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki