REKLAMA

SELENA FM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od Krzysztofa Domareckiego

2019-11-29 16:21
publikacja
2019-11-29 16:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2019_11_29_Zawiadomienie_o_zwiekszeniu_ogolnej_liczby_glosow_w_spolce_Selena_FM_S.A_2..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-29
Skrócona nazwa emitenta
SELENA FM S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia od Krzysztofa Domareckiego
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Na podstawie Art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie, Zarząd Spółki Selena FM S.A. (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Krzysztofa Domareckiego o następującej treści:

„Zawiadomienie o zwiększeniu ogólnej liczby głosów w spółce SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”).

Niniejszym zawiadamiam na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.) (dalej: „Ustawa”), że w dniu 29 listopada 2019 r. nabyłem pośrednio 9 763 000 akcji w Spółce. Nabycia dokonała Syrius Investments S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, którego jestem podmiotem dominującym, gdyż posiadam w niej 100 % udziałów. Nabycie nastąpiło w drodze połączenia przez przejęcie Ad Niva Sp. z o.o.

I. Przed pośrednim nabyciem posiadałem:

1) za pośrednictwem Syrius Investments S.a.r.l. 8 050 000 nieuprzywilejowanych akcji (serii B) Spółki stanowiących 35,25% kapitału zakładowego Spółki, dających 8 050 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 30,00% ogólnej liczby głosów;

2) za pośrednictwem Ad Niva Sp. z o.o. łącznie 9 763 000 akcji Spółki stanowiących 42,76% kapitału zakładowego Spółki, dających 13 763 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 51,29% ogólnej liczby głosów, w tym:

a. 4.000.000 uprzywilejowanych akcji (serii A) Spółki stanowiących 17,52% kapitału zakładowego Spółki, dających 8.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 29,81% ogólnej liczby głosów,

b. 5 538 000 nieuprzywilejowanych akcji (serii B) Spółki stanowiących 24,25% kapitału zakładowego Spółki, dających 5 538 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 20,64% ogólnej liczby głosów,

c. 225 000 nieuprzywilejowanych akcji (serii C) Spółki stanowiących 0,99% kapitału zakładowego Spółki, dających 225 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 0,84% ogólnej liczby głosów,

tj. łącznie 17 813 000 akcji Spółki stanowiących 78,01% kapitału zakładowego Spółki, dających 21 813 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 81,29% ogólnej liczby głosów.

II. Po pośrednim nabyciu posiadam za pośrednictwem Syrius Investments S.a.r.l. łącznie 17 813 000 akcji Spółki stanowiących 78,01% kapitału zakładowego Spółki, dających 21 813 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 81,29% ogólnej liczby głosów, w tym:

1) 4.000.000 uprzywilejowanych akcji (serii A) Spółki stanowiących 17,52% kapitału zakładowego Spółki, dających 8.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 29,81% ogólnej liczby głosów,
2) 13 588 000 nieuprzywilejowanych akcji (serii B) Spółki stanowiących 59,50% kapitału zakładowego Spółki, dających 13 588 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 50,64% ogólnej liczby głosów,
3) 225 000 nieuprzywilejowanych akcji (serii C) Spółki stanowiących 0,99% kapitału zakładowego Spółki, dających 225 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 0,84% ogólnej liczby głosów.

Liczba głosów z akcji lub instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-8 Ustawy: brak.”

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
2019 11 29 Zawiadomienie o zwiększeniu ogólnej liczby głosów w spółce Selena FM S.A_2..pdf2019 11 29 Zawiadomienie o zwiększeniu ogólnej liczby głosów w spółce Selena FM S.A_2..pdf otrzymane zawiadomienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Dariusz Ciesielski Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży
2019-11-29 Jacek Michalak Członek Zarządu ds. Finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki