REKLAMA

SEKO S.A.: Powołanie Członków Zarządu

2020-08-25 16:24
publikacja
2020-08-25 16:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-25
Skrócona nazwa emitenta
SEKO S.A.
Temat
Powołanie Członków Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach (Emitent lub Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 25 sierpnia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała na kolejną trzyletnią kadencję dotychczasowych członków Zarządu:
- Pana Kazimierza Kustrę - na stanowisko Prezesa Zarządu,
- Pana Tomasza Kustrę - na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
- Panią Joannę Szymczak - na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Informacje dotyczące osób wchodzących w skład Zarządu Spółki nowej kadencji:

Kazimierz Kustra – Prezes Zarządu
Pan Kazimierz Kustra posiada wykształcenie wyższe. W roku 1973 ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim, a w 1977 roku ukończył studia podyplomowe na Akademii Rolniczej w Szczecinie.
W latach 1973-1986 pracował w PPDiUR “DALMOR” w Gdyni, w latach 1986 – 1990 był Dyrektorem Naczelnym Zakładów Rybnych w Gdyni, a w latach 1990-1992 dyrektorem PPH “ADRIA”. Od roku 1992 związany z SEKO Sp. z o.o., gdzie od powstania Spółki w roku 1992 do chwili przekształcenia w SEKO S.A. w 2006 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Od 2006 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu SEKO S.A. W latach 2007 - 2009 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu POLRYB sp. z o.o. z siedzibą w Maszkowie

Pan Kazimierz Kustra jest wspólnikiem spółki Złota Rybka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Straszynie, ul. Starogardzka 101, podmiotu dominującego wobec SEKO S.A.
Oprócz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta i związanego z tym zatrudnienia u Emitenta, Pan Kazimierz Kustra nie wykonuje innej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Kazimierz Kustra nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SEKO S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec SEKO S.A. osobie prawnej jako członek jej organu, ani nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Tomasz Kustra – Wiceprezes Zarządu
Pan Tomasz Kustra posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na kierunku Zarządzanie i Marketing na Wydziale Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Od roku 2001 był zatrudniony w Seko Sp. z o.o. jako Specjalista ds. rozliczeń, Handlowiec, Dyrektor Finansowy, Wiceprezes Zarządu. Od 2006 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu SEKO S.A. W latach 2007 - 2009 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu POLRYB sp. z o.o. z siedzibą w Maszkowie. W okresie od 1 marca 2012 roku do 16 lipca 2012 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki WILBO S.A. z siedzibą w Gdyni.
Pan Tomasz Kustra jest wspólnikiem spółki Złota Rybka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Straszynie, ul. Starogardzka 101, podmiotu dominującego wobec SEKO S.A. oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu tej spółki. Działalność ta nie jest konkurencyjna wobec Emitenta.
Poza pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta i związanego z tym zatrudnienia u Emitenta oraz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki Złota Rybka sp. z o. o. Pan Tomasz Kustra nie wykonuje innej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Tomasz Kustra nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SEKO S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec SEKO S.A. osobie prawnej jako członek jej organu, ani nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Joanna Szymczak– Wiceprezes Zarządu
Pani Joanna Szymczak posiada wykształcenie wyższe, ukończyła Wyższą Szkołę Morską. Związana z SEKO sp. z o.o. od 2001, pracowała na stanowisku Specjalisty ds. Eksportu i Importu potem Dyrektora ds. Eksportu. Od 2006 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora ds. Eksportu SEKO S.A.
Oprócz pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta i Dyrektora ds. Eksportu oraz związanego z tym zatrudnienia u Emitenta Pani Joanna Szymczak nie wykonuje innej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Pani Joanna Szymczak jest wspólnikiem spółki Złota Rybka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Straszynie, ul. Starogardzka 101, podmiotu dominującego wobec SEKO S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Joanna Szymczak nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SEKO S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec SEKO S.A. osobie prawnej jako członek jej organu, ani nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-25 Joanna Szymczak Wiceprezes Zarządu
2020-08-25 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki