REKLAMA

Rzecznik Finansowy przypomina – inwestycje w obligacje są ryzykowne

Michał Kisiel2017-11-21 10:41analityk Bankier.pl
publikacja
2017-11-21 10:41

Rzecznik Finansowy przygotował analizę ryzyk związanych z inwestowaniem w obligacje korporacyjne. Dokument powstał w odpowiedzi na zapytania trafiające do instytucji. Klienci nabywający papiery nie zawsze zdają sobie sprawę, że obligacje przedsiębiorstw znacznie różnią się od podobnych instrumentów emitowanych przez Skarb Państwa.

Słowo „obligacja” przeciętnemu oszczędzającemu kojarzyć się może z bezpiecznym papierem wartościowym, oferującym zysk nieco przewyższający ten proponowany przez banki w ramach produktów depozytowych. Nie wszyscy mają świadomość, że emitentem obligacji mogą być różne podmioty, a ryzyko związane z papierem ma co najmniej kilka wymiarów.

fot. tony4urban / / YAY Foto

Jak informuje Rzecznik Finansowy, wśród nabywców obligacji korporacyjnych zdarzają się osoby starsze, którym zaproponowano taki rodzaj inwestycji jako zamiennik tradycyjnej lokaty. Klienci nierzadko mylą oferowane im papiery z obligacjami Skarbu Państwa. Tymczasem zamiast jednej z najbezpieczniejszych form inwestowania otrzymują instrumenty, które w pewnych okolicznościach mogą przynieść straty. Kupujący kontaktujący się z rzecznikiem czują się wprowadzeni w błąd, ich zdaniem brakuje wystarczająco szczegółowej informacji o ryzyku.

- Możemy interweniować, jeśli jest to inwestycja „opakowana” w fundusz inwestycyjny czy produkt strukturyzowany oferowany przez ubezpieczyciela, bank czy bezpośrednio TFI. W przypadku „ekskluzywnych” ofert, skierowanych do wąskiego grona inwestorów bezpośrednio przez emitenta obligacji, możliwości Rzecznika Finansowego są ograniczone. Zwykle emitent obligacji korporacyjnych nie będzie podmiotem rynku finansowego, więc nie podlega podlegającym reżimowi ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. – zwraca uwagę Agnieszka Wachnicka, Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego.

Na to warto uważać

Nabycie obligacji korporacyjnych to nie tylko szansa na zysk, ale także możliwość poniesienia straty. Rzecznik Finansowy przypomina, że inwestycji towarzyszy m.in. ryzyko kredytowe oraz ryzyko stopy procentowej. W analizie instytucji zwraca się uwagę na kilka istotnych faktów:

  • Klienci mogą spotkać się z papierami emitowanymi przez podmioty mające siedzibę poza Polską. Wówczas szczególne znaczenie ma to, gdzie i według jakiego prawa rozstrzygane są spory.
  • Zakup obligacji korporacyjnych może odbyć się nie tylko na rynku pierwotnym lub wtórnym, ale także w różnego rodzaju „pakietach”. Przykładem są produkty strukturyzowane oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Klienci powinni dokładnie analizować składniki nabywanych produktów, jeśli chcą uniknąć ekspozycji na obligacje przedsiębiorstw. Przedmiotem analizy powinny być również dodatkowe koszty związane nabyciem, sprzedażą i zarządzaniem portfelem.
  • Obligacji korporacyjnych nie należy utożsamiać z obligacjami skarbowymi (emitowanym przez Skarb Państwa) czy też komunalnymi (emitowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego, np. gminę) – są to zarówno pod względem prawnym, jak i poziomu ryzyka inwestycyjnego zupełnie odrębne produkty.
  • Inwestorzy powinni mieć świadomość, że emitent obligacji korporacyjnych zasadniczo nie jest podmiotem rynku finansowego, natomiast nabywca obligacji co do zasady nie jest klientem podmiotu rynku finansowego, zatem stosunek prawny co do zasady nie podlega reżimowi ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
fot. / / Rzecznik Finansowy

- W przypadku bezpośredniej inwestycji w obligacje korporacyjne kluczowa powinna być ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa emitującego obligacje oraz kwestia, czy i w jaki sposób zostały one zabezpieczone. Inwestor ponosi bowiem ryzyko niewypłacania lub opóźniania się w wypłacie przez emitenta odsetek lub niewykupienia obligacji. Mimo iż za zobowiązania wynikające z obligacji emitent odpowiada całym majątkiem, w przypadku upadłości przedsiębiorcy nabywca obligacji może ponieść straty, dlatego tak ważne jest wcześniejsze zabezpieczenie ewentualnych roszczeń wynikających z obligacji – zwraca uwagę Bartosz Wyżykowski, Radca Prawny, Zastępca Dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego.

W dokumencie przygotowanym przez Rzecznika Finansowego omówiono m.in. typy obligacji korporacyjnych, sposoby oferowania tych instrumentów na rynku oraz odpowiednie dla nich wymogi informacyjne. Kompendium można pobrać w serwisie internetowym instytucji.

Źródło:
Michał Kisiel
Michał Kisiel
analityk Bankier.pl

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z psychologią finansów, analizuje jak płacą i zadłużają się Polacy. Doktor nauk ekonomicznych, zwolennik idei społeczeństwa bez gotówki. Pomysłodawca finansowego eksperymentu "2 tygodnie bez portfela", w ramach którego banknoty i karty płatnicze zamienił na smartfona.

Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (2)

dodaj komentarz
bentley66
Czy warto wejść w Inwestowanie z Hot forex?
newsman
podobne informacje i to codziennie pojawialy się na lamach Bankiera ,Onetu przed afera AMBER GOLD , nie będę pisal co gazeta wyborcza pisala przed afera BEZPIECZNEJ KASY OSZCZEDNOSCI bo większości czytajach ten portal nie było wtedy na swiecie.....

Powiązane: W co warto teraz zainwestować?

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki