REKLAMA

ROPCZYCE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 kwietnia 2021 r.

2021-04-28 16:55
publikacja
2021-04-28 16:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-28
Skrócona nazwa emitenta
ROPCZYCE
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 kwietnia 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym
poniżej przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 kwietnia 2021 r. zwołanym na godz. 11:00 („Walne
Zgromadzenie”) z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i
wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej
liczbie głosów:

Interminex Handelsgesellschaft MBH – 1.317.316 akcji; 1.317.316 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
stanowiących 34,69% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz reprezentujących 21,04% ogólnej liczby
głosów w Spółce;
Józef Siwiec – 1.300.000 akcji, 1.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 34,23%
głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz reprezentujących 20,77% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Marian Darłak – 510.574 akcji, 510.574 głosów na Walnym Zgromadzeniu; 13,45% głosów na Walnym
Zgromadzeniu oraz reprezentujących 8,16% ogólnej liczby głosów w Spółce
Łączna liczba akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu: 3.797.440

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Józef Siwiec Prezes Zarządu
2021-04-28 Robert Duszkiewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki