24,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Zakłady Magnezytowe Ropczyce SA (RPC)

Pozew akcjonariusza o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-13
Skrócona nazwa emitenta
ROPCZYCE
Temat
Pozew akcjonariusza o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. („Spółka”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 28/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. – informuje, że przedmiotem pozwu wniesionego przez AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („AGIO”), tj. akcjonariusza Spółki, do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, jest stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie, następujących uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. („Pozew” oraz „NWZ Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r.”):
1) Uchwały nr 4 NWZ Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia akcji własnych do zaoferowania w roku 2020 osobom zatrudnionym w Spółce;
2) Uchwały nr 5 NWZ Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego opartego na akcjach własnych Spółki skierowanego do kadry menedżerskiej Spółki i w sprawie określenia osób uprawnionych do wzięcia udziału w tym programie.
Dodatkowo, AGIO domaga się w Pozwie udzielenia zabezpieczenia dochodzonych roszczeń poprzez nakazanie Spółce niewykonywania ww. uchwał NWZ Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. Do chwili obecnej, wedle najlepszej wiedzy Spółki, przedmiotowy wniosek nie został rozstrzygnięty.
Zarząd Spółki wskazuje, iż nie uznaje roszczeń zgłoszonych w Pozwie za zasadne oraz podejmie odpowiednie działania prawne celem ochrony uzasadnionego interesu Spółki.
Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 10) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-13 Józef Siwiec Prezes Zarządu
2019-08-13 Marian Darłak Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.