REKLAMA

ROPCZYCE: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

2021-04-28 17:04
publikacja
2021-04-28 17:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-28
Skrócona nazwa emitenta
ROPCZYCE
Temat
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 kwietnia 2021 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.
Zgodnie z treścią uchwały:

- kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 7.210.084,80 zł (słownie: siedem milionów dwieście dziesięć tysięcy osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy)ł;
- wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 1,60 zł;
- dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 4 maja 2021 roku;
- dzień wypłaty dywidendy ustalono na 11 maja 2021 roku.
- liczba akcji objętych dywidendą: 4.506.303 akcje.

Podstawa Prawna:
§ 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Józef Siwiec Prezes Zarządu
2021-04-28 Robert Duszkiewicz Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki