REKLAMA

ROBYG S.A.: ROBYG S.A. – Uchwalenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ROBYG S.A. uchwały w sprawie podziału zysku wygenerowanego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r. przez ROBYG S.A.

2021-06-29 13:44
publikacja
2021-06-29 13:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-29
Skrócona nazwa emitenta
ROBYG S.A.
Temat
ROBYG S.A. – Uchwalenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ROBYG S.A. uchwały w sprawie podziału zysku wygenerowanego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r. przez ROBYG S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto (zysk jednostkowy) wygenerowanego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r. poprzez przeznaczenie zysku w całości na kapitał zapasowy tj. w kwocie 154 161 tys. pln.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w zw. z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-29 Artur Ceglarz Eyal Keltsh Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.
Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki